zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Zdrowie

Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Obszar Zdrowia stał się integralną częścią modelu biznesowego Grupy PZU w 2014 roku. Obecnie, działalność związana z rozwojem usług medycznych, jest jednym z najważniejszych obszarów wzrostu Grupy PZU. Na koniec 2019 roku w Grupie było 2,7 mln aktywnych umów zdrowotnych. Jest to wzrost o 18 % względem 2018 roku. Oczekuje się, że w 2020 roku działalność zdrowotna będzie generować 1 mld zł przychodów.   

Model operacyjny obszaru Zdrowie uzupełnia i poszerza ofertę ubezpieczeniową PZU. Prowadzone są dwa komplementarne rodzaje działań:

 • sprzedaż produktów zdrowotnych w formie ubezpieczeń oraz sprzedaż produktów pozaubezpieczeniowych (medycyna pracy, abonamenty medyczne, partnerstwa i programy profilaktyczne);
 • budowa i rozwój infrastruktury medycznej w Polsce w celu zapewnienia klientom jak najlepszej dostępności do świadczonych usług medycznych. 

Klienci i produkty

W ramach obszaru Zdrowie Grupa PZU oferuje szeroki wybór produktów zdrowotnych dostosowanych do segmentu i potrzeb klienta:

 • Segment klienta korporacyjnego (ubezpieczenia zdrowotne życiowe) - sprzedaż ubezpieczeń grupowych na życie i zdrowie stanowi podstawę działalności biznesowej obszaru Zdrowie Grupy PZU. Oferta kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i segmentu MSP oraz mikroprzedsiębiorstw. Pracodawcy mogą wykupić ubezpieczenie w modelu sponsorowanym bądź współfinansowanym lub wynegocjować ofertę grupową dla swoich pracowników;
 • Segment ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia zdrowotne majątkowe) - klientom masowym nabywającym polisy majątkowe oferowane są dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne o charakterze asystenckim, zapewniające dostęp do określonych usług medycznych w razie wystąpienia zdarzenia w ramach polisy podstawowej;
 • Segment klienta indywidualnego (ubezpieczenia zdrowotne życiowe i majątkowe) - klientom indywidualnym zapewniana jest ochrona zdrowotna w ubezpieczenia zdrowotnego, w formie indywidualnej kontynuacji lub dodatku do ubezpieczenia na życie;
 • Produkty pozaubezpieczeniowe - PZU Zdrowie, jako operator medyczny, oferuje usługi zdrowotne zarówno klientom indywidualnym korzystającym z placówek własnych, jak i korporacyjnym poszukującym alternatywy dla formy ubezpieczeniowej produktów. 

Twoje zdrowie i zdrowie Pracowników

Obejmujemy ochroną zdrowie – Twoje i Twoich bliskich. Pomagamy np. po wypadku i w chorobie. Dzięki naszej ofercie będąc pracodawcą możesz zapewnić swoim pracownikom m.in. ochronę życia i opiekę medyczną.

Sieć dystrybucji

Korzystając z synergii Grupy PZU produkty zdrowotne – w formie ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz majątkowych, a także produktów pozaubezpieczeniowych – dystrybuowane są przez niemal wszystkie kanały sprzedaży, z czego podstawę stanowi sieć korporacyjna i agencyjna PZU i PZU Życie.

Sieć dystrybucji

Infrastruktura medyczna

PZU Zdrowie współpracuje z ponad 2 200 placówkami partnerskimi w ponad 620 miastach w Polsce.   

Jednocześnie konsekwentnie rozwija sieć własną liczącą już 130 placówek, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Częstochowie, Radomiu, Płocku i Opolu, w których zatrudnionych jest łącznie ponad 2 200 lekarzy. Początkowo była ona tworzona poprzez pozyskiwanie lokalnych świadczeniodawców, którzy mają duże doświadczenie i cieszą się dobrą renomą w środowisku medycznym. Obecnie PZU Zdrowie poszerza zakres swojej działalności dwutorowo – nadal przeprowadza akwizycje, ale buduje też placówki zupełnie od podstaw, co pozwala m.in. na wprowadzenie w tych miejscach jednolitych standardów wyposażenia oraz obsługi pacjenta. 

W 2019 roku zostało otwarte 1 nowe centrum medyczne PZU Zdrowie – we Wrocławiu. Jest to kolejna placówka, mieszczące się w świetnej lokalizacji, która została zbudowana od podstaw i urządzona zgodnie z najnowszymi standardami identyfikacji wizualnej marki PZU Zdrowie. Dodatkowo, powstała nowa placówka w Radomiu również zgodnie z nowymi standardami. Nowo otwarte centra medyczne mają wielospecjalistyczny profil, aby zarówno pacjenci, którzy pozostają pod opieką medyczną PZU Zdrowie, jak i ci, którzy korzystają z oferowanych w nich usług indywidualnie, mogli znaleźć wszystkie potrzebne świadczenia. Istotną kwestią jest lokalizacja tych miejsc – placówki powstały w nowoczesnych budynkach na obszarach dobrze skomunikowanych. 

Dodatkowo, PZU Zdrowie połączyło się z Revimed i Artimed w 2019 roku. W grudniu 2019 roku Elvita połączyła się z Multimed. W styczniu 2020 roku – Profmed z CM Medica. 

W 2019 roku zostały sfinalizowane trzy transakcje przejęcia spółek – Alergo-Med (zakup przez PZU Zdrowie), FCM Zdrowie i Starówka (zakup przez PZU Zdrowie) oraz Tomma Diagnostyka (zakup przez PZU Zdrowie) będących lokalnymi liderami prywatnej opieki medycznej. 

Szeroka infrastruktura medyczna gwarantuje szybkie terminy wizyt lekarskich – w przypadku podstawowej opieki medycznej (POZ) wizyta oferowana jest w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, a w przypadku specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. 

Rozwój skali działalności PZU Zdrowie


Kanały kontaktu

Na wizytę lekarską lub inną usługę medyczną realizowaną przez PZU Zdrowie można umówić się za pośrednictwem wielu kanałów kontaktu:

Kanały kontaktu


Znajdź placówkę medyczną

Udogodnienia dla pacjentów

 • Gwarantujemy terminy wizyt lekarskich – terminy dostępności zapisane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia (2 dni robocze do internisty, 5 dni roboczych do specjalisty).
 • Nasi pacjenci mogą korzystać z usług w całej Polsce – nasza sieć partnerska obejmuje ponad 500 miast, ponadto rozwijamy własną sieć liczącą już 130 placówek.
 • Dajemy dostęp do zdalnej opieki medycznej – nasi pacjenci mogą za pośrednictwem telefonu, czatu lub wideoczatu skonsultować się z lekarzami kilkunastu specjalizacji. W trakcie zdalnej konsultacji mogą omówić swoje dolegliwości, wyniki badań oraz otrzymać receptę na leki przyjmowane na stałe i skierowanie na badania.
 • Ścieżka pacjenta - celem platformy jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, który jest mocno zbliżony do wywiadu z lekarzem, a następne przedstawienie najbardziej prawdopodobnego rozwiązania i wskazanie dalszych kroków postępowania. To może być telekonsultacja, wideokonsultacja lub chat z lekarzem, albo wizyta w przychodni u konkretnego specjalisty. Jednak w wielu przypadkach taka rozmowa z pacjentem może skończyć się poradą, albo wysłaniem recepty, bez konieczności wychodzenia z domu.
 • Nie wymagamy skierowań do lekarzy specjalistów oraz honorujemy skierowania na badania również od lekarzy spoza sieci.
 • Leczymy także u lekarzy spoza naszej sieci – dzięki opcji refundacji klient ma możliwość skorzystania poza naszą siecią z usług medycznych objętych zakresem. 

Innowacje

Spółka PZU Zdrowie w 2019 roku rozpoczęła, bądź kontynuowała, wdrażanie następujących projektów informatycznych mających na celu usprawnienie obsługi:

 • Portal mojePZU – portal samoobsługowy Grupy PZU, w ramach którego dostępne są funkcjonalności zdrowotne, dzięki którym posiadacz produktów zdrowotnych może:
  • umówić bądź odwołać wizytę on-line,
  • zobaczyć, które placówki współpracują z PZU,
  • sprawdzić listę zrealizowanych i nadchodzących wizyt,
  • zweryfikować, czy dana usługa jest w zakresie jego ubezpieczenia,
  • otrzymać poradę jak przygotować się do badania; 
 • Portal Olimp – portal PZU Zdrowie do obsługi medycyny pracy przez pracodawców, który:
  • monitoruje terminy ważności badań pracowników,
  • umożliwia utworzenie skierowania na badania przez „jedno kliknięcie”,
  • umożliwia Infolinii PZU kontakt z pracownikiem z odpowiednim wyprzedzeniem by przeprowadzić badania,
  • udostępnia szablon skierowania Infolinii PZU usprawniając rozmowę z pracownikiem i umówienie badań,
  • tworzy listę zadań do wykonania, związanych z bieżącą obsługą medycyny pracy i wysyła przypomnienia w formie mailowej,
  • pozwala na obsługę kilku firm z grupy kapitałowej;   
 • Broker komunikacyjny – projekt integrujący kalendarze placówek sieci partnerskiej i własnej, usprawniający proces umawiania wizyt i usług medycznych; 
 • Wirtualna Przychodnia – pozwala na przeprowadzenie zdalnych konsultacji medycznych oraz zamówienie realizacji recepty w wybranej aptece; 
 • EDM – projekt wdrażający dokumentację medyczną w placówkach własnych.