zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

28. Inne aktywa

Raport Roczny 2019 > 28. Inne aktywa
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Inne aktywa 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Rozliczenia z tytułu reasekuracji 279 105
Szacowane regresy i odzyski 182 183
Odroczone koszty informatyczne 79 72
Zarachowane należności z bezpośredniej likwidacji szkód 58 56
Koszty do rozliczenia w czasie 75 80
Zapasy 36 51
Zarachowane prowizje 14 6
Pozostałe składniki aktywów 11 9
Inne aktywa, razem 734 562
 
Inne aktywa 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Krótkoterminowe 615 447
Długoterminowe 119 115
Inne aktywa, razem 734 562