zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Bezpieczeństwo

Raport Roczny 2019 > Bezpieczeństwo
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Bezpieczne środowisko pracy - „pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom i dostawcom zapewniamy odpowiednie i bezpieczne warunki pracy. Wszędzie, gdzie prowadzimy działalność, przestrzegamy przepisów prawa, wymagań dotyczących środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa. Dbamy o bezpieczeństwo w pracy i eliminujemy wszystkie sytuacje i okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie. W środowisku pracy przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.”

Grupa PZU od lat stawia na prewencję – czyli działania mające na celu zapobieganie wypadkom lub minimalizowanie ich skutków - wskazuje prawidłowe zachowania, wspiera kampanie profilaktyczne i dba o służby ratownicze.

Szczególnym obszarem działań jest kwestia bezpieczeństwa na drogach. Firma konsekwentnie wspiera edukację i szkolenie użytkowników dróg oraz prowadzi kampanie społeczne podnoszące bezpieczeństwo na polskich drogach. Spółka wychodzi również poza standardy branży w zakresie likwidacji następstw nieszczęśliwych wypadków i zapewnia m.in. unikalne wsparcie dla poszkodowanych.

DOBRA PRAKTYKA
Kilka sekund wystarczy, aby życie człowieka zmieniło się o 180 stopni. Każda z dwunastu historii, które zostały pokazane w kolejnych odcinkach serialu „Sekundy, które zmieniły życie”, to poruszający zapis zmagań ludzi próbujących wrócić do normalnego życia po wypadkach. Jako największy ubezpieczyciel w Polsce, PZU czuje się odpowiedzialny za życie i zdrowie milionów Polaków. Serial ma na celu promowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania na drodze. W każdym odcinku widzowie poznają historie bohaterów, których życie uległo diametralnej zmianie, a mimo to swoją osobowością i determinacją inspirują do działania. W 2019 roku emitowany był już trzeci sezon serialu.
DOBRA PRAKTYKA

Akcja „Prowadzisz? Odłóż telefon”

Szacunki pokazują, że co czwarty wypadek na polskich drogach może być spowodowany korzystaniem z telefonu komórkowego1. Zarówno kierowcy w trakcie prowadzenia samochodu, jak i piesi podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych coraz częściej skupiają wzrok na ekranie telefonu, przez co ich uwaga jest rozproszona. PZU uruchomił wielonośnikową kampanię społeczną „Prowadzisz? Odłóż telefon”, która miała na celu uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego zagrożeń związanych z rozproszeniem uwagi wskutek korzystania z telefonu komórkowego.

Zlecono firmie Kantar badania ilościowe na reprezentatywnej grupie polskich kierowców. Wyniki są niepokojące. Aż 35% kierujących pojazdami twierdzi, że ma podzielną uwagę i potrafi bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego w trakcie jazdy. PZU zdecydował się na przeprowadzenie eksperymentu na torze.

Porównanie danych z przeprowadzonych serii przyniosło zatrważające wyniki. Aż 75% wszystkich wypadków w czasie eksperymentu wydarzyło się podczas przejazdów z telefonem w ręce! Kierowcy popełniali 17% więcej błędów w czasie rozmowy telefonicznej niż wtedy, gdy nie byli rozpraszani. Jeszcze bardziej alarmujące wyniki uzyskano przy przejazdach, podczas których zadaniem kierujących było odpowiadanie na esemesy. W czasie tych ostatnich prób kierowcy popełnili aż o 47% błędów więcej niż w czasie analogicznych przejazdów bez żadnych rozpraszaczy. Eksperyment udowodnił więc dobitnie, że korzystanie z telefonu w czasie prowadzenia pojazdu jest naprawdę niebezpieczne.

1 Instytut Transportu Samochodowego, 2019

DOBRA PRAKTYKA

Badanie wizerunku marki PZU oraz marek konkurencyjnych w wymiarze „Edukuje w temacie bezpieczeństwa” oraz badanie efektywności działań sponsoringowych PZU

Głównym celem badania było określenie, w jaki sposób działania i aktywności sponsoringowe PZU, przekładają się na ocenę wizerunku PZU oraz rozważanie marki/wzrost intencji zakupu.

Obszary uwzględnione w badaniu:

 • rozpoznawalność prowadzonych przez PZU działań sponsoringowych i prewencyjnych;
 • ocena wizerunku marki PZU;
 • określenie wydarzeń, jakie powinno wspierać PZU w ramach swojej działalności sponsoringowej;
 • ocena, w jakiej mierze prowadzone przez PZU działania prewencyjne mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. 

Badania prowadzono od 29 października do 8 listopada 2018 roku.

Najważniejsze wnioski:

 • blisko 30% Polaków jest świadomych zaangażowania społecznego PZU, a prawie połowa uważa, że PZU wystarczająco angażuje się w akcje społecznie;
 • świadomość zaangażowania społecznego PZU przekłada się na większą skłonność do rozważania marki – zarówno w obszarze ubezpieczeń majątkowych, jak i na życie;
 • działalność sponsoringowa PZU buduje pozytywny wizerunek marki – odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie. Zdecydowana większość klientów nie ma poczucia, że PZU jest niegospodarny i mało efektywnie wydaje pieniądze;
 • 57% badanych spotkało się z jakąś kampanią społeczną PZU. Najbardziej rozpoznawalne akcje PZU to: „Bezpieczne wakacje”, „Bądź bezpieczny”, „Prowadzisz? Odłóż telefon” oraz działania w kierunku wsparcia służb ratowniczych;

PZU powinien angażować się w zakup sprzętu medycznego dla osób po wypadkach, promować bezpieczeństwo na drodze oraz wspierać służby ratownicze.

DOBRA PRAKTYKA

Od 2017 roku Fundacja PZU prowadzi autorski projekt Akademia Bezpieczeństwa skierowany do uczniów szkół podstawowych.

Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU:

 • bezpieczeństwo na drodze;
 • pierwsza pomoc;
 • zagrożenia związane z używkami, w tym m.in. dopalaczami;
 • właściwe zachowania w sytuacji zagrożenia;
 • bezpieczeństwo w sieci;
 • obrona przed naruszeniem własnych praw.

Akademia Bezpieczeństwa to całodniowe zajęcia, w tym zabawy i warsztaty multimedialne, prowadzone w wybranych szkołach w całej Polsce. W realizacji projektu pomaga policja i służby medyczne.

W 2019 roku Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU odwiedziła 30 szkół na terenie Polski, a w zajęciach wzięło udział 19 tys. dzieci. Rozdano 90,6 tys. gadżetów związanych z bezpieczeństwem.

DOBRA PRAKTYKA

„Bezpieczne wakacje z PZU”

PZU prowadzi akcję prewencyjną, która ma na celu upowszechnienie wśród dzieci i dorosłych wiedzy, jak się chronić przed najczęstszymi wypadkami podczas letniego wypoczynku.

Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie powstawaniu oraz zmniejszenie skutków zdarzeń losowych dzięki upowszechnianiu – wśród dzieci i dorosłych – wiedzy, jak się uchronić przed najczęstszymi wypadkami i ich następstwami, oraz dotarcie do jak największej liczby odbiorców z komunikatem „PZU dba o Twoje bezpieczeństwo”. W ramach akcji przekazywane są informacje, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą i w górach, na drodze, w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz jak bezpiecznie przygotować się do podróży i zabezpieczyć dom. „Bezpieczne wakacje z PZU” to projekt 360 stopni. Obok miasteczka Słonecznej Stacji ze strefami PZU na bałtyckich plażach oraz cotygodniowych relacjach z akcji w Telewizji Polsat wykorzystano wiele innych form i dróg komunikowania tematów bezpieczeństwa potencjalnym odbiorcom, np. poprzez:

 • materiały prasowe;
 • materiały wideo w Internecie;
 • teksty online pisane przez ekspertów;
 • zaangażowanie influencerów;
 • social media (konkursy i relacje z akcji);
 • komunikację wewnętrzną w PZU. 

Projekt „Bezpieczne wakacje z PZU” wraz ze Słoneczną Stacją Polsatu został przeprowadzony w sześciu nadbałtyckich miejscowościach i na Mazurach. Łącznie Słoneczną Stację odwiedziło 46,6 tys. osób. Turyści zaproszeni zostali do stref PZU, gdzie poznawali zasady bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku i w drodze oraz byli zachęcani do aktywnego spędzania czasu oraz dbania o własne zdrowie.

W Strefie Bezpieczeństwa Niestraszki poprzez zabawę uczyły dzieci, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, jak zdrowo się odżywiać i jak pożyteczny i ciekawy jest sport.

W Strefie PZU Zdrowie specjaliści udzielali porad dietetycznych i dermatologicznych. Dzięki nim osoby odwiedzające miasteczko mogły zbadać skład swojego ciała oraz uzyskać indywidualne porady dotyczące właściwego odżywiania. Wiele osób miało tu też okazję sprawdzić niepokojące zmiany skórne i dowiedzieć się, jak o nie dbać, aby jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem.

W Strefie Sportu poprzez zabawę na trampolinach, taniec i stretching turyści byli zachęcani do aktywności fizycznej i sportu. Każdy plażowicz mógł też skorzystać ze Strefy Relaksu i Masażu. Na głównej scenie Słonecznej Stacji odbyły się 42 miniprzedstawienia z udziałem Niestraszków na temat bezpieczeństwa, połączone z konkursami dla dzieci.

W każdą niedzielę o 19.30 w Telewizji Polsat prezentowany był 22-minutowy serial „Słoneczna Stacja”, w którym m.in. eksperci PZU opowiadali i przestrzegali widzów Polsatu przed różnymi zagrożeniami, które często są naszym udziałem. Podkreślali, jak ważne jest zwracanie uwagi na osoby niebezpiecznie korzystające z wody, kąpiące się pod wpływem alkoholu, a przede wszystkim na dzieci pozostawione bez opieki dorosłych.

Dzieci, które uczestniczyły w warsztatach w ramach „Bezpiecznych wakacji z PZU” (ok. 7 tys.), stały się bardziej wrażliwe na niebezpieczne sytuacje.

Zdobyły również wiedzę na temat zdrowego żywienia i piramidy żywieniowej, co bezpośrednio przełożyło się na ich większą świadomość dotyczącą problemów niezdrowego żywienia.

Przebadano 1 925 osób, udzielając 3 547 usług medycznych w postaci badania i porady lekarskiej. 55 osób skierowano na dalszą diagnostykę w celu dokładnego skontrolowania i ewentualnego wycięcia niepokojących znamion, a aż u 237 osób stwierdzono otyłość. Otrzymały one fachową wiedzę o tym, jakie powinny zrobić pierwsze kroki, aby z nią walczyć. 300 osób skorzystało z relaksującego masażu.

DOBRA PRAKTYKA

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z traumą powypadkową

PZU od 2013 roku prowadzi kompleksowy system wsparcia psychologicznego dla poszkodowanych w wyniku wypadków, którego sprawcy byli posiadaczami polisy OC w PZU. W ramach minimalizowania skutków wypadków firma finansuje dla dzieci z traumą powypadkową oraz ich opiekunów pobyty na turnusach rehabilitacyjnych w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Jest to forma stacjonarnej terapii psychologicznej, prowadzonej w ośrodkach terapeutycznych Stowarzyszenia Misie Ratują Dzieci w Dźwirzynie oraz Stowarzyszenia Siemacha w Odporyszowie. Rocznie PZU pomaga w ten sposób ok. 120 osobom.

Planowana jest kontynuacja tej praktyki i utrzymanie poziomu udzielonej pomocy w 2020 roku oraz w latach następnych. Planowane jest również poszerzenie wsparcia o pomoc psychoonkologiczną dla dzieci, które utraciły bliskich w wyniku choroby onkologicznej.  

Firma PZU od wielu lat współpracuje z wybranymi służbami ratunkowymi. Na wsparcie mogą liczyć m.in. ratownicy górscy. PZU zaangażował się również w organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Freeskiingu i TOPR szkolenia lawinowe. Ich uczestnicy uczą się odpowiedniego planowania wycieczek górskich, unikania zagrożenia lawinowego oraz przestrzegania zasad postępowania po zejściu lawiny. Organizowane są również pozorowane akcje ratunkowe z wykorzystaniem detektorów, przekazywana jest wiedza dotycząca sposobów poszukiwania zasypanych przez lawinę oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w wypadkach lawinowych.

DOBRA PRAKTYKA

PZU wspiera Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe od 2005 roku. Wpływa to na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w polskich górach. Na przestrzeni 14 lat prowadzono różnorodne działania, m.in. zakupiono sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych (np. 12 quadów w 2018 roku i na początku 2019 roku), sfinansowano szkolenia dla ratowników, zrealizowano wspólnie z GOPR działania edukacyjne (np. Bezpieczna Zima z GOPR) oraz wdrożono platformę e-learningową dotyczącą bezpieczeństwa. W 2019 roku ze środków PZU zakupiono ekwipunek dla ratowników GOPR - 204 komplety odzieży technicznej. Dodatkowo PZU wsparł modernizację stacji centralnej Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach.

 • 214 514 godzin wypracowanych przez ratowników – ochotników
 • najdłuższe akcje ratunkowe:
  • 23 godziny ciągłej pracy - poszukiwania w rejonie Babiej Góry (Beskidzka Grupa GOPR) 
  • 21 godzin ciągłej pracy - wyprawa poszukiwawcza (Krynicka Grupa GOPR)
  • 16 godzin ciągłej pracy - wypadek w Jaskini Wszystkich Świętych (Jurajska Grupa GOPR)
 • w GOPR pracuje 81 ratowniczek (w tym kandydatki) – ochotniczek
 • GOPR działa na obszarze ponad 20 tys. km2; zabezpiecza 7,2 tys. km szlaków turystycznych na terenie pasm górskich od Karkonoszy do Bieszczad
 • dzięki aplikacji Ratunek rocznie GOPR przyjmuje ok. 400 zgłoszeń
DOBRA PRAKTYKA

Działania społeczne spółek zagranicznych

LITWA:

 • „me first Aid” po raz pierwszy odbyła się w 2018 roku. Program ten skierowany jest do każdej osoby, ponieważ jego głównym celem jest budowanie świadomości na temat udzielania pierwszej pomocy;
 • Inicjatywa związana z oddawaniem krwi – w litewskiej spółce Lietuvos Draudimas wielu pracowników regularnie oddaje krew na własną rękę, dlatego postanowiono im i ich współpracownikom to ułatwić. Mogą oni oddawać krew w pracy i nie muszą planować podróży do centrum krwiodawstwa. W 2019 roku krew oddało 152 pracowników.

UKRAINA:

 • Spółka PZU Ukraina Życie wspiera finansowo ważne społecznie projekty, np. Polsko-Ukraiński Dzień Ochrony Dziecka czy Festiwal Dni Kina Polskiego „Pod Wysokim Zamkiem”. Współorganizuje też ogólnokrajowy konkurs bezpieczeństwa drogowego.

ESTONIA:

 • Jesienią 2019 roku estoński oddział Lietuvos Draudimas zorganizował kampanię związaną z noszeniem kasków podczas jazdy np. na hulajnodze. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych często unikają używania kasków, chociaż prędkość jazdy jest porównywalna z prędkością rowerów, a hulajnogi są bardziej podatne na niebezpieczeństwa związane z nierównymi nawierzchniami. Rozpoczęto kampanię uliczną #kiiverkaitseb (czyli „kask chroni”) w celu podniesienia poziomu świadomości użytkowników popularnych hulajnóg.

ŁOTWA:

 • Dni krwiodawstwa – podobnie jak na Litwie spółka Balta organizuje dni krwiodawstwa. W 2019 roku miały miejsce trzy takie wydarzenia, w których łącznie wzięło udział 130 pracowników.