zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Dodatkowe dane

Raport Roczny 2019 > Dodatkowe dane
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć (w przeliczeniu na etaty):

  Liczba pracowników
  2018 2019
  Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Suma 28 573 13 169 41 742 27 712 13 330 41 042
 

Łączna liczba pracowników według rodzaju umowy (w przeliczeniu na etaty):

  Liczba pracowników
  2018 2019
  Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
zatrudnionych na czas określony 3 692 2 256 5 948 3 623 2 238 5 861
zatrudnionych na czas nieokreślony 24 881 10 913 35 794 24 089 11 092 35 181
Suma 28 573 13 169 41 742 27 712 13 330 41 042
 

Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe (w przeliczeniu na etaty):

  Liczba pracowników
  2018 2019
  Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
<30 3 736 2 172 5 908 3 579 2 128 5 707
30-50 17 962 8 646  26 608 17 911 8 922 26 833
>50 6 875 2 351 9 226 6 222 2 280 8 502
Suma 28 573 13 169 41 742 27 712 13 330 41 042
 

Łączna liczba pracowników według wymiaru etatu (w przeliczeniu na osoby):

  Liczba pracowników
  2018 2019
  Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
pełny etat 24 505 10 923 35 428 23 381 10 937 34 318
niepełny etat 7 360 4 241 11 601 7 360 4 623 11 983
Suma 31 865 15 164 47 029 30 741 15 560 46 301
 

Łączna liczba pracowników według struktury zatrudnienia (w przeliczeniu na osoby):

  Liczba pracowników
  2018 2019
  Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Członkowie zarządu 34 124 158 37 112 149
Menadżerowie 3 638 2 562 6 200 3 547 2 586 6 133
Pozostali 28 434 12 669 41 103 27 772 12 927 40 699
Suma 32 106 15 355 47 461 31 356 15 625 46 981
 

Łączna liczba współpracowników (w przeliczeniu na osoby):

  Liczba pracowników
  2018 2019
  Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Agenci (spółki ubezpieczeniowe) 743 329 1 072 825 328 1 153
Zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło i zlecenie) 4 734 2 527 7 261 5 966 3 371 9 337
Zatrudnieni na podstawie umowy stażowej 22 13 35 88 79 167
Samozatrudnieni 466 511 977 1 018 512 1 530
Suma 5 965 3 380 9 345 7 897 4 290 12 187
     

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na płeć:

PZU
2018 2019
Łączna liczba pracowników w podziale na: Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Odsetek nowo zatrudnionych pracowników Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Odsetek nowo zatrudnionych pracowników
Kobiety 4 235 625 14,8% 4 196 390 9,3%
Mężczyźni 3 081 463 15,0% 3 068 287 9,4%
Suma 7 316 1 088 14,9% 7 264 677 9,3%
   
PZU Życie
2018 2019
Łączna liczba pracowników w podziale na: Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Odsetek nowo zatrudnionych pracowników Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Odsetek nowo zatrudnionych pracowników
Kobiety 2 106 318 15,1% 2 130 261 12,3%
Mężczyźni 958 234 24,4% 1 005 167 16,6%
Suma 3 064 552 18,0% 3 135 428 13,7%
 

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na wiek:

PZU
2018 2019
Łączna liczba pracowników w podziale na wiek: Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Odsetek nowo zatrudnionych pracowników Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Odsetek nowo zatrudnionych pracowników
<30 1 021 569 55,7% 975 313 32,1%
30-50 5 054 490 9,7% 5 052 348 6,9%
>50 1 241 29 2,3% 1 237 16 1,3%
Suma 7 316 1 088 14,9% 7 264 677 9,3%
     
PZU Życie
2018 2019
Łączna liczba pracowników w podziale na wiek: Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Odsetek nowo zatrudnionych pracowników Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Odsetek nowo zatrudnionych pracowników
<30 386 201 52,1% 369 136 36,9%
30-50 2 185 329 15,1% 2 260 273 12,1%
>50 493 22 4,5% 506 19 3,8%
Suma 3 064 552 18,0% 3 135 428 13,7%
 

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na płeć:

PZU
2018 2019
Łączna liczba pracowników w podziale na: Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Odsetek odejść pracowników Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Odsetek odejść pracowników
Kobiety 4 235 413 9,75% 4 196 364 8,67%
Mężczyźni 3 081 282 9,15% 3 068 251 8,18%
Suma 7 316 695 9,50% 7 264 615 8,47%
   
PZU Życie
2018 2019
Łączna liczba pracowników w podziale na: Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Odsetek odejść pracowników Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Odsetek odejść pracowników
Kobiety 2 106 233 11,06% 2 130 211 9,91%
Mężczyźni 958 131 13,67% 1 005 108 10,75%
Suma 3 064 364 11,88% 3 135 319 10,18%
 

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na wiek:

PZU
2018 2019
 Łączna liczba pracowników w podziale na wiek: Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Odsetek odejść pracowników Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Odsetek odejść pracowników
<30 1 021 185 18,12% 975 149 15,28%
30-50 5 054 400 7,91% 5 052 341 6,75%
>50 1 241 110 8,86% 1 237 125 10,11%
Suma 7 316 695 9,50% 7 264 615 8,47%
   
PZU Życie
2018 2019
 Łączna liczba pracowników w podziale na wiek: Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Odsetek odejść pracowników Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Odsetek odejść pracowników
<30 386 82 21,24% 369 63 17,07%
30-50 2 185 218 9,98% 2 260 201 8,89%
>50 493 64 12,98% 506 55 10,87%
Suma 3 064 364 11,88% 3 135 319 10,18%

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności w przeliczeniu na etaty:

Pracownicy wg kategorii wiekowej i różnorodności   Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w danej kategorii w PZU
2018 2019
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
<30 lat 58,5% 41,5% 58,0% 42,0%
30-50 lat 59,8% 40,2% 59,6% 40,4%
>50 lat 49,6% 50,4% 49,9% 50,1%
Ogółem w podziale na płeć 57,9% 42,1% 57,8% 42,2%
Obcokrajowcy 0% 0% 0% 0%
   
Pracownicy wg kategorii wiekowej i różnorodności   Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w danej kategorii w PZU Życie
2018 2019
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
<30 lat 65,7% 34,3% 64,6% 35,4%
30-50 lat 68,2% 31,8% 67,6% 32,4%
>50 lat 73,6% 26,4% 72,0% 28,0%
Ogółem w podziale na płeć 68,7% 31,3% 68,0% 32,0%
Obcokrajowcy 0% 0% 0% 0%
   
Pracownicy wg struktury zatrudnienia   Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w danej kategorii w PZU
2018 2019
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Stanowiska menedżerskie 51,9% 48,1% 53,5% 46,5%
Pozostali pracownicy 59,0% 41,0% 58,5% 41,5%
Ogółem w podziale na płeć 57,9% 42,1% 57,8% 42,2%
   
Pracownicy wg struktury zatrudnienia   Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w danej kategorii w PZU Życie
2018 2019
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Stanowiska menedżerskie 56,3% 43,7% 54,3% 45,7%
Pozostali pracownicy 71,3% 28,7% 70,8% 29,2%
Ogółem w podziale na płeć 68,7% 31,3% 68,0% 32,0%
   
Pracownicy wg struktury zatrudnienia  Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w PZU
2018 2019
<30 lat 50 lat >50 lat <30 lat 50 lat >50 lat
Stanowiska menedżerskie 1,9% 83,0% 15,1% 2,1% 83,6% 14,3%
Pozostali pracownicy 16,4% 66,8% 16,8% 15,5% 67,6% 16,9%
   
Pracownicy wg struktury zatrudnienia  Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w PZU Życie
2018 2019
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Stanowiska menedżerskie 2,2% 83,1% 14,7% 2,0% 83,7% 14,3%
Pozostali pracownicy 15,4% 69,0% 15,6% 14,7% 69,5% 15,8%