zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Kwestie pracownicze

Raport Roczny 2019 > Kwestie pracownicze
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Polityki Grupy PZU [UoR]

Ambicją PZU – zdefiniowaną w strategii na lata 2017–2020 „Nowe PZU” – jest bycie pracodawcą pierwszego wyboru w branży finansowej. Grupa chce zatrudniać najlepszą i najbardziej zaangażowaną kadrę na rynku i osiągnąć wysoki poziom retencji największych talentów w organizacji. Aby było to możliwe, wdrażane lub planowane są strategiczne działania skierowane do pracowników:

  • nowa jakość kultury korporacyjnej;
  • promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i pracy zespołowej;
  • zestaw działań na rzecz utrzymania kluczowych pracowników;
  • poprawiony czas reakcji na zgłaszaną chęć odejścia;
  • przejrzysta ścieżka rozwoju.
„Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowo-ubezpieczeniową w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu pracownicy Grupy mogą brać udział w nietuzinkowych projektach oraz współpracować z najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach. Pracując w PZU można rozwijać się w wielu, bardzo zróżnicowanych między sobą obszarach, między innymi: IT, nowe technologie, inwestycje, zarządzanie projektami, sprzedaż, obsługa klienta, kontroling, czy marketing i komunikacja. W 2019 roku przeprowadziliśmy kampanię podczas której, zapytaliśmy naszych pracowników „czy Twoja praca ma sens?” – odpowiadali pracownicy PZU, od specjalisty do członka zarządu. Okazało się, że wspólnym sensem pracy – bez względu na pełnioną w firmie funkcję – okazała się pomoc innym. Nasze działania mają służyć budowie poczucia bezpieczeństwa u naszych klientów i wsparciu tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Tym bardziej cieszę się ze pracownicy PZU widzą sens i wartość w tym, co robią.”
Anna Wardecka, Dyrektor Biura Zarzadzania Kadrami PZU

Cele Zrównoważonego Rozwoju, SDG


Cel 8. Promujemy stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy poprzez pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich.