zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Strategia - Nowe PZU

Raport Roczny 2019 > Strategia - Nowe PZU
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
 

1) Nowa filozofia działania Grupy PZU oparta na długoterminowych relacjach z klientem…

 

PZU Wczoraj

PZU SA
PZU ŻYCIE
PZU ZDROWIE
PZU POMOC
TFI PZU
BANKI

Nowe PZU

Jesteśmy długoterminowym partnerem dla naszych klientów.

Narodziny

Rozpoczęcie
edukacji

Rozpoczęcie
pracy

Założenie
rodziny

Przejście na
emeryturę

Narodziny

Wypłata świadczenia z tytułu urodzin dziecka

Edukacja: „Diagnostyka stanu rozwoju dziecka”

Rozpoczęcie edukacji

Edukacja: „Jak oszczędzać”?

Ubezpieczenie NNW szkolne

Ubezpieczenia turystyczne (wycieczki szkolne)

Konto bankowe (dostęp przez aplikację mobilną)

Karta płatnicza

Rozpoczęcie pracy

Grupowe ubezpieczenie na życie

Produkt zdrowotny

Pracowniczy Program Kapitałowy

Ubezpieczenie samochodu

Program lojalnościowy

Założenie rodziny

Kredyt na zakup domu

Ubezpieczenie domu

Pomoc assistance

Lokata bankowa

Fundusz inwestycyjny

Ubezpieczenie posagowe dla dziecka

Produkt zdrowotny dla całej rodziny

Przejście na emeryturę

Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie

Dodatki dedykowane dla seniorów

Zdalny monitoring stanu zdrowia

Pomagamy firmom w ich rozwoju oferując gamę produktów wspierających wzrost.

Start-up

Mała
firma

Średnia
firma

Duże
przedsiębiorstwo

Międzynarodowa
korporacja

Start-up

Konto firmowe

Kredyty i pożyczki dla start- upów

Mała firma

Pakiet usług wspierających działalność (np. usługi księgowe, audyty bezpieczeństwa, szkolenia BHP)

Leasing

Ubezpieczenie OC i ochrona prawna w ż̇yciu prywatnym

Ubezpieczenie komunikacyjne

Kredyt kupiecki

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Średnia firma

Ubezpieczenie grupowe na ż̇ycie

Produkt zdrowotny

Ubezpieczenie floty pojazdów

Ubezpieczenie majątku firmy

Gwarancje finansowe

Linie kredytowe

Bezpośrednie inwestycje kapitałowe (private equity, mezzanine)

Duż̇e przedsiębiorstwo

Obsługa procesu IPO

Finansowanie dłużne

Przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęć

Ubezpieczenia wzajemne

Usługi asset management

Międzynarodowa korporacja

Kredyty eksportowe

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość

2) … i inicjatywach opartych m.in. na sztucznej inteligencji i big data…

 

 

3) … przełoży się m.in. na wyższe uproduktowienie klienta…

 

 

4) … i pozwoli osiągnąć główny cel strategiczny jakim jest rentowność ROE powyżej 22%.