zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

4.2 Skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej

Raport Roczny 2019 > 4.2 Skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Od 1 stycznia 2019 roku w skład Rady Nadzorczej PZU wchodzili:

 • Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady;
 • Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Alojzy Nowak – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady;
 • Robert Jastrzębski – Członek Rady;
 • Katarzyna Lewandowska – Członek Rady;
 • Robert Śnitko – Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski – Członek Rady.

24 maja 2019 roku ZWZ PZU ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej PZU na 11 osób i powołało w skład Rady Nadzorczej PZU nowej kadencji: Macieja Łopińskiego, Roberta Jastrzębskiego, Alojzego Nowaka, Marcina Chludzińskiego, Agatę Górnicką, Roberta Śnitko, Elżbietę Mączyńską – Ziemacką, Tomasza Kuczura, Krzysztofa Opolskiego, Macieja Zaborowskiego. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2020 – 2022.

Ponadto 24 maja 2019 roku Prezes Rady Ministrów działając w imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej powołał na podstawie § 20 ust. 7 Statutu PZU Pawła Góreckiego na Członka Rady Nadzorczej PZU.

Od 24 maja 2019 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej PZU wchodzili:

 • Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady;
 • Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Alojzy Nowak – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady; 
 • Robert Jastrzębski – Członek Rady;
 • Tomasz Kuczur – Członek Rady;
 • Elżbieta Mączyńska – Ziemacka – Członek Rady;
 • Krzysztof Opolski – Członek Rady;
 • Robert Śnitko – Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski – Członek Rady.