zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Raport Roczny 2019 > O RAPORCIE > List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Paweł Surówka – Prezes Zarządu PZU SA do 12 marca 2020 roku

Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu zarządów spółek Grupy PZU z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie z działalności za 2019 rok, który był dla Grupy PZU wyjątkowo udany. Zysk netto Grupy przypisany właścicielom jednostki dominującej, w wysokości 3 295 mln zł, osiągnął rekordowy poziom w giełdowej historii PZU. 2019 rok to jednocześnie trzeci rok z rzędu wzrostu zysku Grupy PZU. Zysk netto w przeliczeniu na akcję wzrósł o 2,7 proc. rok do roku i aż o 14,0 proc. w stosunku do 2017 roku. W konsekwencji rośnie też dywidenda. W 2019 roku wyniosła 2,80 zł na akcję, aż dwukrotnie więcej niż dwa lata wcześniej.

Konsekwentne wdrażanie strategii #nowePZU

Osiągane sukcesy to zasługa realizacji ambitnej strategii „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia”. Opierając swoją działalność na rozbudowanej sieci dystrybucji, złożonej z około 2 000 własnych placówek i biur agentów wyłącznych oraz sieci korporacyjnej, aktywności w sektorze bankowym i umiejętnym wykorzystywaniu możliwości, jakie dają nowe technologie, staramy się być obecni w każdym wymiarze i na każdym etapie życia naszych klientów oraz zaspokajać większość ich potrzeb.

Symbolem nowego podejścia Grupy PZU, łączącego wszystkie jej przewagi, stała się platforma mojePZU, najbardziej rozbudowany systemem elektronicznej obsługi klienta na rynku ubezpieczeniowym i finansowo-zdrowotnym. Zapewnia klientom wygodę i możliwość korzystania z usług PZU z każdego miejsca i o każdej porze. Co więcej, stała się kluczowym narzędziem usprawniającym obsługę klientów przez naszych pracowników i agentów, dowodząc, że sprzedaż bezpośrednia nie tylko nie kłóci się ze sprawną siecią dystrybucji, lecz ją wspomaga i poszerza.

Kluczowym obszarem służącym wzmacnianiu jednego z filarów naszej strategii, a więc interakcji z klientem, stało się PZU Zdrowie, odnotowując w 2019 roku imponujący, bo 47-proc. wzrost na rynku prywatnych usług zdrowotnych. Liczba placówek własnych PZU Zdrowie wzrosła prawie dwukrotnie, a partnerskich sięgnęła 2 200. Wprowadziliśmy szereg nowych produktów, poszerzyliśmy dotychczasowe świadczenia i usprawniliśmy obsługę. Jako pierwszy operator medyczny uruchomiliśmy Wirtualną Przychodnię, dzięki której pacjenci mogą bez wychodzenia z domu zasięgnąć porady lekarza, otrzymać skierowanie na badania albo receptę na lek. Otworzyliśmy również pierwszy gabinet telemedyczny, w którym pacjent może samodzielnie wykonać diagnostykę za pomocą specjalistycznej aparatury i skonsultować wyniki z lekarzem poprzez połączenie wideo.

W 2019 roku z sukcesem kontynuowaliśmy prace nad optymalizacją i automatyzacją procesów wykorzystujących sztuczną inteligencję do identyfikacji i likwidacji szkód. Rezultatem jest poprawa standardów obsługi szkód i skrócenie czasu analizy technicznej przy równocześnie większej efektywności kosztowej. W myśl założeń strategii nową jakość tworzy kompleksowe podejście do klienta, które przekłada się na scentralizowane i inteligentniejsze wykorzystanie danych.

Zmiana kultury organizacyjnej, rosnące zaangażowanie pracowników

Wprowadzane z sukcesem zmiany polegają jednocześnie na transformacji kultury organizacyjnej w Grupie PZU tak, by wzmacniać zaangażowanie pracowników oraz ich identyfikację ze spółką i jej strategią.

Ocenione w niezależnym badaniu zaangażowanie pracowników PZU wzrosło w stosunku do 2018 roku o 11 punktów procentowych, osiągając – mimo spadkowych tendencji na rynku – rekordowy poziom 51 proc. PZU znalazło się jednocześnie w pierwszej dziesiątce najlepszych pracodawców w renomowanym badaniu „Pracodawca Roku”, prowadzonym od prawie 30 lat przez AIESEC Polska. Te wyniki napawają mnie szczególną dumą, ponieważ dowodzą, że Grupa PZU zyskuje coraz większą możliwość pozyskania i utrzymania najlepszych pracowników, stwarzając im jednocześnie takie warunki pracy, w których mogą się zawodowo rozwijać i odnosić sukcesy.

Grupa PZU w coraz większym stopniu otwiera się również na współpracę międzynarodową, stając się promotorem polskiej gospodarki, jak i całego regionu. Podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos, wraz z największymi firmami Europy Środkowo-Wschodniej, powołaliśmy Business Council of Growing Europe, mającą promować inwestycje w regionie.

Nawiązywane partnerstwa strategiczne z takimi globalnymi instytucjami finansowymi, jak Goldman Sachs, otwierają przed nami możliwość kierowania naszych produktów do coraz szerszego grona klientów, a dla naszych dotychczasowych klientów – mogą być oknem na świat.

Utrzymanie stabilności fundamentów Grupy

Konsekwencją realizowanych projektów i podejmowanych inicjatyw jest coraz mocniejsza pozycja Grupy PZU na rynku ubezpieczeń w Polsce. Sukcesem 2019 roku jest rekordowa wartość składki przypisanej, która przekroczyła 24 mld zł i utrzymanie bardzo wysokiego, sięgającego 21,2 proc. Zwrotu na kapitale. To rezultat wysokiej rentowności w najważniejszych sprzedażowo obszarach. Wskaźnik COR wyniósł w ubezpieczeniach majątkowych 88,4 proc., a marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych sięgnęła aż 21,3 proc.

Osiągnięte w 2019 roku wyniki i sukcesywnie wdrażane rozwiązania pozwalają z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość. Są dowodem na to, że Grupa PZU to dynamiczna organizacja, która wnikliwie obserwuje otoczenie rynkowe, analizuje rynkowe cykle i potrafi z korzyścią dla Akcjonariuszy wyciągać wnioski z zachodzących zmian, a nawet je wyprzedzać.

Mogę zapewnić, że Zarząd pod moim kierownictwem będzie dalej z determinacją realizował ambitne zamierzenia służące rozwojowi Grupy PZU, zarówno budując nowe kanały dotarcia do klientów, jak i rozszerzając ofertę i udoskonalając procesy analizy danych. Chcemy stać się partnerem numerem jeden dla naszych klientów – zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych, stojąc u ich boku, rozpoznając ryzyka i chroniąc przed nimi oraz każdego dnia umożliwiając klientom realizację ich potrzeb, ambicji i planów.

Tak rozumiemy naszą odpowiedzialność, tak rozumiemy  naszą rolę wobec klientów, pracowników, wspólnot, w których funkcjonujemy i – rzecz oczywista – wobec naszych Akcjonariuszy.

Dziękuję Państwu za zaufanie, jakim nas obdarzacie.

Z wyrazami szacunku

 

Paweł Surówka, 

Prezes Zarządu PZU