zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Raport Roczny 2019 > Basket > Print
5.4 Consolidation principlesUsuń z koszyka
5.5 Measurement of transactions and balances denominated in foreign currencies and FX rates usedUsuń z koszyka
6. Segment reportingUsuń z koszyka
6.1 Reportable segmentsUsuń z koszyka
6.6 Quantitative dataUsuń z koszyka
7.5 Risk profileUsuń z koszyka
7.5 Risk profile (c.d.)Usuń z koszyka
9.1 Description of valuation techniquesUsuń z koszyka
9.2 Fair value hierarchyUsuń z koszyka
10. Gross written premiums Usuń z koszyka
10.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
11.1 Accounting policyUsuń z koszyka
11.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
12.1 Accounting policyUsuń z koszyka
12.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
13.1 Accounting policyUsuń z koszyka
13.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
14.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
15.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
16. Other operating incomeUsuń z koszyka
17.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
18. Fee and commission expensesUsuń z koszyka
19.1 Accounting policyUsuń z koszyka
19.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
20.1 Accounting policyUsuń z koszyka
20.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
21.1 Accounting policyUsuń z koszyka
21.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
22. Employee expensesUsuń z koszyka
23. Other operating expensesUsuń z koszyka
24.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
25.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
26.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
26.3 Testing for impairmentUsuń z koszyka
27.1 Accounting policyUsuń z koszyka
27.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
28. Other assetsUsuń z koszyka
29.2. Quantitative dataUsuń z koszyka
30.1 Accounting policyUsuń z koszyka
30.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
31.1 Accounting policyUsuń z koszyka
31.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
32.1 Accounting policyUsuń z koszyka
32.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
33.1 Accounting policyUsuń z koszyka
33.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
34.1 Accounting policyUsuń z koszyka
34.2. Types of hedging strategiesUsuń z koszyka
34.3 Quantitative dataUsuń z koszyka
35.1. Accounting policyUsuń z koszyka
35.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
36. ReceivablesUsuń z koszyka
37.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
38.1 Accounting policyUsuń z koszyka
38.2 Restricted cashUsuń z koszyka
38.3 Quantitative dataUsuń z koszyka
39.1. Accounting policyUsuń z koszyka
39.2 Quantitative dataUsuń z koszyka
40.1 Share capitalUsuń z koszyka
40.3 Other capitalUsuń z koszyka
41.2. Estimates and assumptionsUsuń z koszyka
41.3. Quantitative dataUsuń z koszyka
42.1 Accounting principlesUsuń z koszyka
42.2. Estimates and assumptionsUsuń z koszyka
42.3. Quantitative dataUsuń z koszyka
43.1. Accounting principlesUsuń z koszyka
43.3. Quantitative dataUsuń z koszyka
44.2. Estimates and assumptionsUsuń z koszyka
44.3 Quantitative dataUsuń z koszyka
45.1 Accounting policyUsuń z koszyka
45.2. Quantitative dataUsuń z koszyka
46. Other liabilitiesUsuń z koszyka
47.1 Accounting policyUsuń z koszyka
47.2. Quantitative dataUsuń z koszyka
48. Assets securing receivables, liabilities and contingent liabilitiesUsuń z koszyka
49. Contingent assets and liabilitiesUsuń z koszyka
50.1 Resolutions of the Ordinary Shareholder Meeting of PZU to distribute the profit earned in the financial year 2006Usuń z koszyka
50.2 Proceedings conducted by the President of the Office of Competition and Consumer Protection against PZUUsuń z koszyka
50.4 Notification of PZU’s claim to the bankruptcy estate of companies of the PBG GroupUsuń z koszyka
50.5 Class action against Alior BankUsuń z koszyka
51. Related party transactionsUsuń z koszyka
51.1 Key management Usuń z koszyka
51.3 Other related party transactions Usuń z koszyka
52. HeadcountUsuń z koszyka
53.1 Audit fee payable to the audit firm auditing the financial statementsUsuń z koszyka
Consolidated profit and loss accountUsuń z koszyka
Consolidated statement of comprehensive income Usuń z koszyka
Consolidated statement of financial positionUsuń z koszyka
Consolidated statement of changes in equity Usuń z koszyka
Consolidated cash flow statement Usuń z koszyka
Results by segmentsUsuń z koszyka
Non-recurring eventsUsuń z koszyka
Operational efficiency ratiosUsuń z koszyka
Consolidated profit and loss account statement (2014-2019)Usuń z koszyka
Assets and liabilities (2014-2019)Usuń z koszyka
OverviewUsuń z koszyka
PZU Group OverviewUsuń z koszyka
PZU Group’s financial effectivenessUsuń z koszyka
Business model [UoR] [IIRC]Usuń z koszyka
PZU Group’s new operating modelUsuń z koszyka
InsuranceUsuń z koszyka
HealthUsuń z koszyka
Banking and strategic partnershipsUsuń z koszyka
Management of the PZU Group’s brandsUsuń z koszyka
Client at the center of attentionUsuń z koszyka
InnovationsUsuń z koszyka
Responsible salesUsuń z koszyka
CybersecurityUsuń z koszyka
Structure of the PZU GroupUsuń z koszyka
Non-life insurance (PZU, LINK4 and TUW PZUW)Usuń z koszyka
Life insurance (PZU Życie)Usuń z koszyka
Mutual funds and Employee Capital Schemes (TFI PZU)Usuń z koszyka
Medical services (Health)Usuń z koszyka
EmployeeUsuń z koszyka
Employee issuesUsuń z koszyka
Human capital managementUsuń z koszyka
Working conditionsUsuń z koszyka
Employee developmentUsuń z koszyka
PZU Group’s social commitmentUsuń z koszyka
HealthUsuń z koszyka
Cultural patronageUsuń z koszyka
Improvement of living conditions in local communitiesUsuń z koszyka
Business in the face of climate changeUsuń z koszyka
Direct environmental impactUsuń z koszyka
Main trends in the Polish economyUsuń z koszyka
Situation on the financial marketsUsuń z koszyka
Polish and Baltic States insurance sector compared to EuropeUsuń z koszyka
Polish banking sector compared to EuropeUsuń z koszyka
Factors that may affect the conditions of operations and the PZU Group’s activities in 2020Usuń z koszyka
The tenet underpinning the #newPZU StrategyUsuń z koszyka
Strategy operationalizationUsuń z koszyka
Strategy execution (KPI)Usuń z koszyka
CSR Strategy [IIRC]Usuń z koszyka
Digitalization – the future of insurance undertakings Usuń z koszyka
Coping with the challenge of climate change [IIRC]Usuń z koszyka
Equity and bond marketUsuń z koszyka
PZU’s share priceUsuń z koszyka
Banking sector on the Warsaw Stock ExchangeUsuń z koszyka
PZU’s investor relationsUsuń z koszyka
Analysts’ recommendations regarding PZU’s sharesUsuń z koszyka
PZU Group’s Capital and Dividend PolicyUsuń z koszyka
RatingUsuń z koszyka
Corporate governanceUsuń z koszyka
System of control in the process of preparing financial statementsUsuń z koszyka
Audit firm auditing the financial statementsUsuń z koszyka
Supervisory Board and Management Board - composition, powers, method of operationUsuń z koszyka
Compensation of the members of governing bodiesUsuń z koszyka
Risk and ethicsUsuń z koszyka
Objective of risk managementUsuń z koszyka
Risk management systemUsuń z koszyka
Risk appetiteUsuń z koszyka
Risk management processUsuń z koszyka
PZU Group’s risk profileUsuń z koszyka
Risk sensitivityUsuń z koszyka
Capital managementUsuń z koszyka
Ethical foundations of business operationsUsuń z koszyka
Corporate governance and risk management, considering ESG and climate factorsUsuń z koszyka
Preventing corruption and conflict of interestUsuń z koszyka
Diversity and respecting human rightsUsuń z koszyka
Cooperation with suppliersUsuń z koszyka
Download centerUsuń z koszyka
FactsheetUsuń z koszyka
CSR reportsUsuń z koszyka
Other reports (rating, insurance market data)Usuń z koszyka
General MeetingsUsuń z koszyka
Historic reports (quarterly report, semi-annual, annual)Usuń z koszyka
Webcasts (results, corporate events)Usuń z koszyka
Presentations (results, corporate events)Usuń z koszyka
Tables (financial data)Usuń z koszyka
Walne Zgromadzenia Usuń z koszyka
Wideokonferencje (wynikowe, wydarzenia korporacyjne)Usuń z koszyka
StrategyUsuń z koszyka
StockUsuń z koszyka
PZU Annual Report 2019 - HomeUsuń z koszyka
Model tworzenia wartości Grupy PZU [IIRC]Usuń z koszyka
Centrum pobrańUsuń z koszyka
Najważniejsze daneUsuń z koszyka
Komentarz do osiągniętych wynikówUsuń z koszyka
Odszkodowania i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Grupy PZUUsuń z koszyka
Koszty akwizycji i administracyjne Grupy PZUUsuń z koszyka
Czynniki i zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynikUsuń z koszyka
Struktura aktywów i pasywów Grupy PZUUsuń z koszyka
Informacje dodatkowe i noty objaśniająceUsuń z koszyka
2. Skład Grupy PZUUsuń z koszyka
4. Skład Zarządu, Rady Nadzorczej i Dyrektorzy GrupyUsuń z koszyka