zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

51.3 Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi

Raport Roczny 2019 > 51.3 Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Salda i obroty wynikające z transakcji handlowych pomiędzy Grupą PZU a podmiotami powiązanymi 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku i na 31 grudnia 2019 roku 1 stycznia – 31 grudnia 2018 roku i na 31 grudnia 2018 roku
  Kluczowy personel kierowniczy Pozostałe pomioty powiązane1 Kluczowy personel kierowniczy Pozostałe pomioty powiązane1
Składka przypisana brutto        
w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych - 4 - 4
w ubezpieczeniach na życie (łącznie z wolumenami z kontraktów inwestycyjnych) - - - -
Przychody z tytułu prowizji - - - -
Koszty - - - -
Należności   -   -
Zobowiązania - - - -
Aktywa warunkowe - - - -
Zobowiązania warunkowe - - - -

1 Niekonsolidowane spółki w likwidacji oraz jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności.