zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

4.3 Dyrektorzy Grupy PZU

Raport Roczny 2019 > 4.3 Dyrektorzy Grupy PZU
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Oprócz Członków Zarządu kluczowym personelem kierowniczym w Grupie PZU są także Dyrektorzy Grupy PZU.

Od 1 stycznia 2019 roku Dyrektorami Grupy PZU byli:

 • Aleksandra Agatowska;
 • Tomasz Karusewicz;
 • Bartłomiej Litwińczuk;
 • Dorota Macieja;
 • Roman Pałac.

Z dniem 30 kwietnia 2019 roku Tomasz Karusewicz został odwołany z funkcji Dyrektora Grupy PZU. Od 1 do 24 maja 2019 Roger Hodgiss pełnił funkcję Dyrektora Grupy PZU w PZU Życie. Z dniem 25 maja 2019 roku na Dyrektora Grupy PZU w PZU Życie powołano Adama Brzozowskiego. W związku z powołaniem do Zarządu PZU, z dniem 23 października 2019 roku z funkcji Dyrektora Grupy PZU odwołano Aleksandrę Agatowską. Z dniem 20 lutego 2020 roku Aleksandrę Agatowską ponownie powołano na stanowisko Dyrektora Grupy PZU. Na dzień podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dyrektorami Grupy PZU byli:

 • Aleksandra Agatowska (PZU);
 • Adam Brzozowski (PZU Życie);
 • Bartłomiej Litwińczuk (PZU);
 • Dorota Macieja (PZU);
 • Roman Pałac (PZU).