zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

53.7 Zawarcie porozumienia w sprawie warunków transakcji dotyczącej spółki RUCH Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Raport Roczny 2019 > 53.7 Zawarcie porozumienia w sprawie warunków transakcji dotyczącej spółki RUCH Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

11 kwietnia 2019 roku pomiędzy Alior Bankiem, Polskim Koncernem Naftowym Orlen SA („PKN Orlen”) oraz PZU zawarto porozumienie w sprawie warunków transakcji, dotyczącej RUCH SA w restrukturyzacji („Ruch”). Zgodnie z porozumieniem, Alior Bank zamierza przejąć na własność 100% akcji w kapitale zakładowym Ruch (w sposób uzgodniony pomiędzy Alior Bankiem a PKN Orlen, po prawomocnym zatwierdzeniu układu w ramach przyspieszonych postępowań układowych) w celu ich dalszej odsprzedaży na rzecz PKN Orlen.

Nabycie akcji Ruch przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu się warunków przewidzianych w zawartym porozumieniu, tj. m.in.:

  • prawomocnym stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych Ruch;
  • uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz
  • wydaniu przez Prezesa UOKIK lub Komisję Europejską zgody na nabycie akcji Ruch przez PKN Orlen.

30 sierpnia 2019 roku Alior Bank otrzymał informację o zatwierdzeniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy układów częściowych zakładających propozycje umorzenia:

  • 85% wierzytelności w ramach przyśpieszonego postępowania układowego Ruch obejmującego wydawców będących wierzycielami Ruch, w stosunku do których zadłużenie Ruch wynosiło co najmniej 1 mln zł na dzień otwarcia tego postępowania oraz
  • 50% wierzytelności w ramach przyśpieszonego postępowania układowego Ruch obejmującego wydawców będących wierzycielami Ruch, wobec których Ruch miał zadłużenie w wysokości powyżej 100 tys. zł na dzień otwarcia tego postępowania.

Obecnie trwają negocjacje dotyczące daty realizacji transakcji oraz jej szczegółowych warunków. W ocenie Grupy PZU scenariusz restrukturyzacyjny jest najbardziej korzystny, co znalazło odzwierciedlenie przy tworzeniu scenariuszy na cele kalkulacji odpisu aktualizującego należności od RUCH.