zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

52. Zatrudnienie

Raport Roczny 2019 > 52. Zatrudnienie
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Poniższa tabela przedstawia średnie zatrudnienie w etatach w spółkach Grupy PZU.

 

Wyszczególnienie 1 stycznia -31 grudnia 2019 1 stycznia -31 grudnia 2018
Zarządy (liczba osób na koniec okresu sprawozdawczego) 151 133
Kadra kierownicza 4 085 4 333
Pozostali pracownicy 37 159 37 006
Razem 41 395 41 472