zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport Roczny 2019 > O RAPORCIE > List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Maciej Łopiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

siła Grupy PZU to siła polskiej gospodarki. 2019 rok był dla największej w Europie Środkowo-Wschodniej instytucji finansowej wyjątkowo udany i został skutecznie wykorzystany, by budować pozycję Grupy PZU na przyszłość.

Służą temu sukcesywnie wdrażane innowacyjne i perspektywiczne rozwiązania, oparte na nowoczesnych technologiach, w tym sztucznej inteligencji, które pozwalają sprostać wyzwaniom przyszłości. Służy coraz szersza i coraz lepiej dopasowana do potrzeb klientów oferta. Służy coraz wyższa jakość usług, oferowanych nie tylko poprzez rosnącą sieć tradycyjnych placówek, ale również w kanałach elektronicznych. Dodatkową wartość Grupy PZU buduje jej społeczne zaangażowanie, zwłaszcza w obszarze prewencji.

Najwyższy od 2010 roku zysk netto w wysokości 3 295 mln zł, rekordowy przypis składki na poziomie 24,2 mld zł i wysoki, wynoszący 220 proc. wskaźnik wypłacalności świadczą o doskonałej kondycji Grupy PZU. Potwierdzeniem, jeszcze w połowie 2019 roku, było podniesienie perspektywy ratingowej PZU ze stabilnej do pozytywnej (ocena ratingowa A-). Decydując o tym, analitycy agencji S&P Global Ratings podkreślili coraz lepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem, skutkujące większą odpornością kapitałową i wysoką dyscypliną w zarządzaniu kapitałem. Wskazali na bardzo dobrą pozycję PZU na rynku ubezpieczeń, bankowości i zarządzania aktywami, która pozwala na wykorzystanie przewagi do generowania dobrych wyników finansowych i poprawy pozycji w całym sektorze.

Siłą Grupy PZU jest synergia ubezpieczeń i bankowości. Rezultatem dynamicznego rozwoju w obszarze bancassurance i assurbanking są nowe produkty i rosnące wyniki. Wartość składki pozyskanej we współpracy z należącymi do Grupy PZU bankami wyniosła na koniec 2019 rok 0,89 mld zł, a więc o 160 proc. więcej niż rok wcześniej, osiągając niemalże poziom prognozowany dopiero na 2020 rok. Redukcja kosztów przekroczyła zaplanowany na 2020 rok cel strategiczny w wysokości 100 mln zł.

Przykładem innowacyjnych rozwiązań jest uruchomiona w 2019 roku internetowa platforma pożyczkowa Cash, owoc współpracy PZU i Alior Banku. Daje pracownikom wygodny dostęp do szybkich, tanich i bezpiecznych pożyczek, o które mogą występować za pośrednictwem pracodawców. Dzięki platformie Cash pracodawcy mogą zaś oferować pracownikom dodatkowe korzyści, podnosząc swoją atrakcyjność na rynku pracy. Ta unikalna koncepcja biznesowa ma również społeczny wymiar, chroniąc pożyczkobiorców, którzy w trudnych życiowych sytuacjach potrzebują nagle pieniędzy, przed zaciąganiem zobowiązań na lichwiarskich warunkach.

Społeczne zaangażowanie, którego wyrazem jest ogłoszona w 2019 roku społeczna strategia PZU #10latdluzej, to istotny element działań Grupy PZU. Jej podstawą jest prewencja, a więc zapobieganie szkodom i nieszczęściom, a nie wyłącznie pomoc, gdy już do nich dojdzie. Polega na szeroko zakrojonej profilaktyce w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia. Służą temu profilaktyczne badania zdrowotne, akcje edukacyjne i kampanie społeczne na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także takie inicjatywy, jak rozdawanie pieszym świateł odblaskowych, by chronić ich przed wypadkami na drodze i zakup sprzętu ratowniczego dla strażaków.

Inwestycją w przyszłość i dowodem rosnącego międzynarodowego znaczenia Grupy PZU jest jednocześnie jej zaangażowanie w takie projekty, jak utworzenie indeksu giełdowego państw Trójmorza – CEEplus. Wkładem PZU w indeks jest uruchomienie opartego na nim funduszu pasywnego inPZU CEEplus, celem – promocja regionu Trójmorza i przyciągnięcie do niego inwestorów.

Udany dla Grupy PZU 2019 rok daje obiecujące perspektywy na przyszłość. Daje szanse, które – o czym jestem głęboko przekonany – zostaną w pełni wykorzystane.

Z poważaniem

 

Maciej Łopiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU