zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Rekomendacje analityków dla akcji PZU

Raport Roczny 2019 > Rekomendacje analityków dla akcji PZU
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

W 2019 roku rekomendacje dla akcji PZU wydawało 12 krajowych i zagranicznych instytucji finansowych. Łącznie analitycy sell-side opublikowali 28 rekomendacji. 

Statystyka rekomendacji wydanych w 2019 roku 

W 2019 roku dominowały rekomendacje „kupuj” i „trzymaj”. W styczniu wystawiona została jedna rekomendacja „sprzedaj”, która we wrześniu zmieniona została na „trzymaj”. Na koniec roku wystawionych było 5 rekomendacji „kupuj” i 7 „trzymaj”. 

Mediana cen docelowych z rekomendacji ważnych na 31 grudnia 2019 roku wyniosła 43,4 zł tj. spadek o 12,3% r/r (uwzględniając odcięcie prawa do dywidendy we wrześniu 2019 roku ten spadek wyniósłby 6,7% r/r). Średnia cena docelowa była o 10,2% wyższa od ceny akcji na koniec 2019 roku (na koniec 2018 roku odchylenie to wyniosło 11,4%). 

Zmiany rekomendacji w 2019 roku

31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 zmiana Odchylenie cen z rekomendacji od ceny akcji na koniec 2019 roku (40,0 zł)
Najwyższa cena docelowa 54 53 -1,90% 32,40%
Mediana cen docelowych 49,5 43,4 -12,30% 8,40%
Średnia cen docelowych 48,9 44,1 -9,80% 10,20%
Najniższa cena docelowa 43 38 -11,60% -5,10%

Źródło: dane PZU

 

Oczekiwania analityków względem kursu akcji PZU w 2020 roku na podstawie rekomendacji aktualnych na koniec grudnia 2019 roku 

Źródło: dane PZU

W 2019 roku średnia cena docelowa dla akcji PZU wyznaczona przez analityków wyniosła 45 zł. Największa różnica pomiędzy średnią ceną docelową a kursem akcji PZU była widoczna w III kwartale 2019 roku, kiedy to cena z rekomendacji przewyższała kurs PZU nawet o 22%. Najmniejsza różnica (0,78%) była widoczna w czerwcu 2019 roku. Na koniec 2019 roku rozbieżność ta wyniosła 10%, tj. na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu 2018 roku. Cena akcji PZU na koniec grudnia 2019 roku wyniosła 40,03 zł, natomiast średnia wycena wynikająca z rekomendacji 44,20 zł. W całym 2019 roku średnia cena docelowa wyznaczona przez analityków była wyższa od ceny rynkowej akcji PZU średnio o 13%.

Instytucje wydające rekomendacje dla akcji PZU (stan na 31 grudnia 2019 roku)

Instytucja Analityk Dane kontaktowe
Citi  Andrzej Powierża  +48 22 690 35 66
andrzej.powierza@citi.com
Haitong  Marta Czajkowska-Bałydga  +48 22 347 40 48
marta.czajkowska-baldyga@haitongib.com
HSBC  Thomas Fossard  +33 1 56 52 43 40
thomas.fossard@hsbc.com
Ipopema  Łukasz Jańczak  +48 22 236 92 30
lukasz.janczak@ipopema.pl
JP Morgan  Michał Kużawiński  +48 22 441 95 34
michal.kuzawinski@jpmorgan.com
mBank  Michał Konarski  +48 22 697 47 37
michal.konarski@mdm.pl
PKO BP  Jaromir Szortyka  +48 22 580 39 47
jaromir.szortyka@pkobp.pl
Raiffeisen Centrobank  Jovan Sikimic  +43 15 152 07 13
Jovan.Sikimic@rcb.at
Trigon  Maciej Marcinowski  +48 22 433 83 75 
maciej.marcinowski@trigon.pl
UBS  Michał Potyra  +27 11 322 7320
michal.potyra@ubs.com
Wood & Company Marta Jeżewska-Wasilewska +48 22 222 15 48
marta.jezewska-wasilewska@wood.com