zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Zdarzenia jednorazowe

Raport Roczny 2019 > Zdarzenia jednorazowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Zdarzenia jednorazowe w Grupie PZU (mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Rezerwa na zwrot opłat w przedpłaconych kredytach konsumenckich (TSUE) - - - - (272)
Doszacowanie rezerw na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne - - - (148) -
Wyższy niż średnia z ostatnich 3 lat poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (nawałnice) - - (170) - -
Efekt konwersji (MSR) 75 40 35 17 14
Zysk z tytułu okazyjnego nabycia wydzielonej części banku BPH - 465 - - -
Rezerwa restrukturyzacyjna Alior Bank - (268) - - -
Efekt rozpoczęcia konsolidacji Alior Bank (176) - - - -
Wyższe niż średnia z poprzedzających 3 lat odszkodowania w ubezpieczeniach rolnych - (237) - - -
Aktualizacja założeń, co do oczekiwanych przyszłych wypłat z tytułu TU stosowanych do kalkulacji rezerw - 216 - - -
Wynik na sprzedaży PZU Litwa 165 - - - -