zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

5.3 Objaśnienie różnicy między rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2018 rok a niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Raport Roczny 2019 > 5.3 Objaśnienie różnicy między rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2018 rok a niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Marża z tytułu transakcji wymiany walutowej

 

W celu lepszego odzwierciedlenia charakteru ekonomicznego przychodów osiąganych z tytułu marży na transakcjach wymiany walut dokonano ich przeniesienia z „Przychodów netto z inwestycji” do „Przychodów z tytułu prowizji i opłat”.

W tabeli zaprezentowano wpływ zmiany na pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 1 stycznia - 31 grudnia 2018 (historyczne) Zmiana 1 stycznia - 31 grudnia 2018 (przekształcone)
Przychody z tytułu prowizji i opłat 3 374 735 4 109
Przychody netto z inwestycji 11 679 (735) 10 944
Zysk netto 5 368 - 5 368