zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

17.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 17.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 16 085 14 980
W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 9 328 9 042
- odszkodowania i świadczenia 7 925 7 263
- zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 584 992
- koszty likwidacji szkód 819 787
W ubezpieczeniach na życie 6 757 5 938
- odszkodowania i świadczenia 6 102 6 049
- zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 520 (242)
- koszty obsługi świadczeń 135 131
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (390) (417)
W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (390) (417)
Odszkodowania, świadczenia ubezpieczeniowe netto, razem 15 695 14 563
 
Koszty likwidacji szkód i obsługi świadczeń według rodzaju 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Zużycie materiałów i energii 15 15
Usługi obce 260 259
Podatki i opłaty 32 31
Koszty pracownicze 431 400
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 15 15
Amortyzacja wartości niematerialnych 23 22
Inne, w tym: 178 176
- zasądzone koszty, odsetki i kary w sprawach od odszkodowania 167 165
- pozostałe 11 11
Koszty likwidacji szkód i obsługi świadczeń, razem 954 918