zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

18. Koszty z tytułu prowizji i opłat

Raport Roczny 2019 > 18. Koszty z tytułu prowizji i opłat
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Koszty z tytułu prowizji i opłat 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Koszty transakcji kartowych i bankomatowych, w tym koszty wydanych kart 530 440
Prowizje z tytułu pozyskania klientów bankowych 97 87
Prowizje za udostępnianie bankomatów 44 46
Koszty nagród dla klientów bankowych 16 16
Koszty przelewów i przekazów 41 36
Usługi dodatkowe do produktów bankowych 23 27
Prowizje maklerskie 15 16
Koszty obsługi rachunków bankowych 5 5
Koszty operacji banknotowych 17 14
Koszty działalności powierniczej 18 19
Pozostałe prowizje 54 48
Koszty z tytułu prowizji i opłat, razem 860 754