zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

4.1 Skład Zarządu jednostki dominującej

Raport Roczny 2019 > 4.1 Skład Zarządu jednostki dominującej
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Od 1 stycznia 2019 roku w skład Zarządu PZU wchodzili:

 • Paweł Surówka – Prezes Zarządu PZU;
 • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu PZU;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu PZU.

27 marca 2019 roku Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwałę w sprawie powołania Pawła Surówki w skład Zarządu PZU nowej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu PZU.

Powołanie Pawła Surówki nastąpiło na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą podjęcia uchwały Rady Nadzorczej PZU w sprawie powołania i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

28 marca 2019 roku Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwały w sprawie powołania w skład Zarządu PZU nowej kadencji następujących osób:

 • Tomasza Kulika, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU;
 • Macieja Rapkiewicza, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU;
 • Małgorzaty Sadurskiej, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU;
 • Marcina Eckerta, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU;
 • Adama Brzozowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU; 
 • Elżbiety Häuser – Schöneich, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU.

W przypadku Adama Brzozowskiego i Elżbiety Häuser – Schöneich powołanie nastąpiło od 25 maja 2019 roku, na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą powołania Prezesa Zarządu PZU i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

W przypadku pozostałych osób powołanie nastąpiło z dniem 28 marca 2019 roku na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą powołania Prezesa Zarządu PZU i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

Roger Hodgkiss pełnił funkcję Członka Zarządu PZU do dnia ZWZ PZU na zasadzie sprawowania mandatu zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

23 października 2019 roku Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwałę dotyczącą powołania Aleksandry Agatowskiej w skład Zarządu PZU, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU. Powołanie nastąpiło z dniem 24 października 2019 roku na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

19 lutego 2020 roku Aleksandra Agatowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU z tym samym dniem.

Na dzień podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w skład Zarządu PZU wchodzili:

 • Paweł Surówka – Prezes Zarządu PZU;
 • Adam Brzozowski – Członek Zarządu PZU;
 • Marcin Eckert – Członek Zarządu PZU;
 • Elżbieta Häuser – Schöneich – Członek Zarządu PZU;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu PZU.