zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

2.2 Jednostki Grupy PZU oraz jednostki stowarzyszone

Raport Roczny 2019 > 2.2 Jednostki Grupy PZU oraz jednostki stowarzyszone
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

L.p. Nazwa podmiotu Siedziba Data objęcia kontroli / znaczącego wpływu % kapitału akcyjnego/udziałowego oraz % głosów posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PZU Przedmiot działalności i adres strony internetowej
        31 grudnia 2019 31 grudnia 2018  
Jednostki ubezpieczeniowe objęte konsolidacją  
1 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Warszawa nd. nd. nd. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-sa
2 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA Warszawa 18.12.1991 100,00% 100,00% Ubezpieczenia na życie.https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-zycie
3 Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA Warszawa 15.09.2014 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. https://www.link4.pl/
4 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa 20.11.2015 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. https://www.tuwpzuw.pl/
5 Lietuvos Draudimas AB Wilno (Litwa) 31.10.2014 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.ld.lt/
6 Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība Balta Ryga (Łotwa) 30.06.2014 99,99% 99,99% Ubezpieczenia majątkowe. http://www.balta.lv/
7 PrJSC IC PZU Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe. http://www.pzu.com.ua/
8 PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% Ubezpieczenia na życie. http://www.pzu.com.ua/
9 UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas Wilno (Litwa) 26.04.2002 99,34% 99,34% Ubezpieczenia na życie. https://pzugd.lt/
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Pekao  
10 Bank Pekao SA Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,03% Usługi bankowe. https://www.pekao.com.pl/
11 Pekao Bank Hipoteczny SA Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,03% Usługi bankowe. http://www.pekaobh.pl/
12 Pekao Leasing sp. z o.o. Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,03% Usługi leasingowe. http://www.pekaoleasing.com.pl/
13 Pekao Investment Banking SA Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,03% Usługi maklerske. http://pekaoib.pl/
14 Pekao Faktoring sp. z o.o. Lublin 07.06.2017 20,02% 20,03% Usług faktoringowe. https://www.pekaofaktoring.pl/
15 Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA w likwidacji Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,03% Zarządzanie funduszami emerytalnymi.
16 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warszawa 11.12.2017 20,02% 20,03% Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. https://www.pekaotfi.pl/tfi/welcome
17 Centrum Kart SA Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,03% Usługi finansowe pomocnicze. http://www.centrumkart.pl/
18 Pekao Financial Services
sp. z o.o.
Warszawa 07.06.2017 46,81% 1 46,82% 1 Agent transferowy. http://www.pekao-fs.com.pl/pl/
19 Pekao Direct sp. z o. o. (dawniej Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o.) Kraków 07.06.2017 20,02% 20,03% Usługi call – center. http://www.cbb.pl/
20 Pekao Property SA
w likwidacji2
Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,03% Działalność deweloperska.
21 FPB – Media sp. z o.o. w upadłości3 Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,03% Działalność deweloperska.
22 Pekao Fundusz Kapitałowy
sp. z o.o. w likwidacji
Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,03% Doradztwo gospodarcze.
23 Pekao Investment Management SA Warszawa 11.12.2017 20,02% 20,03% Zarządzanie aktywami. https://pekaotfi.pl/o-nas/pekao-investment-mangament
24 Dom Inwestycyjny Xelion
sp. z o.o.
Warszawa 11.12.2017 20,02% 20,03% Pośrednictwo finansowe. https://www.xelion.pl/
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Alior Banku  
25 Alior Bank SA Warszawa 18.12.2015 31,93% 31,93% Usługi bankowe. https://www.aliorbank.pl/
26 Alior Services sp. z o.o. Warszawa 18.12.2015 31,93% 31,93% Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
27 Alior Leasing sp. z o.o. Wrocław 18.12.2015 31,93% 31,93% Usługi leasingowe. https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/alior-leasing.html
28 Meritum Services ICB SA Gdańsk 18.12.2015 31,93% 31,93% Usługi informatyczne.
29 Alior TFI SA Warszawa 18.12.2015 31,93% 31,93% Usługi asset management i zarządzanie subfunduszami Alior SFIO. https://www.aliortfi.com/
30 New Commerce Services sp. z o.o. Warszawa 18.12.2015 31,93% 31,93% Sprzedaż produktów niebankowych, udostępnianie platformy zakupowej.
31 Absource sp. z o.o. Kraków 04.05.2016 31,93% 31,93% Działalność usługowa w zakresie informatyki.
32 Serwis Ubezpieczeniowy
sp. z o.o.
Katowice 30.01.2017 31,93% 31,93% Działalność brokerska.
33 Corsham sp. z o.o.4 Warszawa 04.02.2019 31,93% nd. Doradztwo gospodarcze.
34 RBL_VC sp. z o.o.5 Warszawa 07.11.2019 31,93% nd. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (venture capital)
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa PZU Zdrowie  
35 PZU Zdrowie SA Warszawa 02.09.2011 100,00% 100,00% Usługi medyczne https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-zdrowie
36 Centrum Medyczne Medica
sp. z o.o.
Płock 09.05.2014 100,00% 100,00% Usługi medyczne. http://cmmedica.pl/
37 Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa Prof-Med
sp. z o.o.6
Włocławek 12.05.2014 100,00% 100,00% Usługi medyczne. http://cmprofmed.pl/
38 Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o. Ciechocinek 09.05.2014 99,09% 99,09% Usługi szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne. http://www.sanatoriumkrystynka.pl/
39 Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III sp. z o.o. Jaworzno 01.12.2014 100,00% 100,00% Usługi medyczne. http://www.elvita.pl/
40 Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. Łaziska Górne 01.12.2014 57,00% 57,00% Usługi medyczne. http://www.proelmed.pl/
41 Centrum Medyczne Gamma
sp. z o.o.
Warszawa 08.09.2015 60,46% 60,46% Usługi medyczne. http://www.cmgamma.pl/
42 Polmedic sp. z o.o. Radom 30.11.2016 100,00% 100,00% Usługi medyczne. http://www.polmedic.com.pl/
43 Centrum Medyczne św. Łukasza sp. z o.o. Częstochowa 09.01.2018 100,00% 100,00% Usługi medyczne. http://www.cmlukasza.pl/
44 Alergo-Med Tarnów
sp. z o.o.7
Tarnów 31.01.2019 100,00% nd. Usługi medyczne. http://alergomed.tarnow.pl/
45 FCM Zdrowie sp. z o.o. (dawniej Falck Centra Medyczne
sp. z o.o.)7
Warszawa 03.06.2019 100,00% nd. Usługi medyczne. https://fcmzdrowie.pl/
46 Starówka sp. z o.o.7 Warszawa 03.06.2019 100,00% nd. Usługi medyczne. https://www.starowkanzoz.pl/
47 Tomma Diagnostyka Obrazowa SA7 Poznań 09.12.2019 100,00% nd. Usługi medyczne. https://tomma.com.pl/
48 Asklepios Diagnostyka
sp. z o.o.7
Poznań 09.12.2019 100,00% nd. Usługi medyczne.
49 Bonus-Diagnosta
sp. z o.o.7
Poznań 09.12.2019 100,00% nd. Usługi medyczne.
Jednostki objęte konsolidacją – pozostałe jednostki  
50 Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA Warszawa 08.12.1998 100,00% 100,00% Zarządzanie funduszami emerytalnymi. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pte-pzu
51 PZU Centrum Operacji SA Warszawa 30.11.2001 100,00% 100,00% Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi.
52 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warszawa 30.04.1999 100,00% 100,00% Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/tfi-pzu
53 PZU Pomoc SA Warszawa 18.03.2009 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-pomoc
54 PZU Finance AB (publ.) Sztokholm (Szwecja) 02.06.2014 100,00% 100,00% Usługi finansowe. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-finance
55 PZU Finanse sp. z o.o. Warszawa 08.11.2013 100,00% 100,00% Usługi finansowo-księgowe.
56 Tower Inwestycje
sp. z o.o.
Warszawa 27.08.1998 100,00% 100,00% Działalność deweloperska, eksploatacja i wynajem nieruchomości.https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/tower-inwestycje
57 Ogrodowa-Inwestycje
sp. z o.o.
Warszawa 15.09.2004 100,00% 100,00% Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości. http://www.ogrodowainwestycje.pl/
58 Arm Property sp. z o.o. Kraków 26.11.2014 100,00% 100,00% Kupno i sprzedaż nieruchomości.
59 Ipsilon sp. z o.o. Warszawa 02.04.2009 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance oraz usługi medyczne.
60 PZU Corporate Member Limited Londyn (Wielka Brytania) 28.09.2017 100,00% 100,00% Działalność inwestycyjna.
61 PZU LAB SA Warszawa 13.09.2011 100,00% 100,00% Usługi konsultingowe, szkoleniowe oraz rozwój innowacji technologicznych w zakresie wsparcia w procesach bezpieczeństwa technicznego i procesowego oraz zarządzania ryzykiem. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-lab
62 Omicron BIS SA Warszawa 28.08.2014 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
63 LLC SOS Services Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% Usługi assistance.
64 PZU CASH SA (dawniej Battersby Investments SA) Warszawa 15.09.2017 100,00% 100,00% Pozostałe pośrednictwo pieniężne.
65 Tulare Investments
sp. z o.o.
Warszawa 15.09.2017 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją - Grupa Kapitałowa Armatura  
66 Armatura Kraków SA Kraków 07.10.1999 100,00% 100,00% Produkcja i sprzedaż grzejników, baterii sanitarnych oraz administracja i zarządzanie grupą kapitałową. http://www.grupa-armatura.pl/
67 Aquaform SA Środa Wlkp. 15.01.2015 100,00% 100,00% Produkcja i sprzedaż wyposażenia łazienkowego.http://www.aquaform.com.pl/
68 Aquaform Badprodukte GmbH in Liquidation 8 Anhausen (Niemcy) 15.01.2015 100,00% 100,00% Sprzedaż hurtowa.
69 Aquaform Ukraine ТОW Żytomierz (Ukraina) 15.01.2015 100,00% 100,00% Sprzedaż hurtowa. http://aquaform.org.ua/
70 Aquaform Romania SRL Prejmer (Rumunia) 15.01.2015 100,00% 100,00% Sprzedaż hurtowa.
71 Morehome.pl sp. z o.o. w likwidacji9 Kraków 15.01.2015 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją – fundusze inwestycyjne  
72 PZU SFIO Universum Warszawa 15.12.2009 nd. nd. Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu.
73 PZU FIZ Dynamiczny w likwidacji Warszawa 27.01.2010 nd. nd. j.w.
74 PZU FIZ Sektora Nieruchomości10 Warszawa 01.07.2008 nd. nd. j.w.
75 PZU FIZ Sektora Nieruchomości 210 Warszawa 21.11.2011 nd. nd. j.w.
76 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1 Warszawa 12.12.2012 nd. nd. j.w.
77 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 Warszawa 19.11.2012 nd. nd. j.w.
78 PZU FIO Globalny Obligacji Korporacyjnych Warszawa 30.05.2016 nd. nd. j.w.
79 PZU FIZ Akcji Combo Warszawa 09.03.2017 nd. nd. j.w.
80 inPZU Inwestycji Ostrożnych Warszawa 10.04.2018 nd. nd. j.w.
81 inPZU Obligacje Polskie Warszawa 10.04.2018 nd. nd. j.w.
82 inPZU Akcje Polskie Warszawa 10.05.2018 nd. nd. j.w.
83 inPZU Akcji Rynków Rozwiniętych Warszawa 10.05.2018 nd. nd. j.w.
84 inPZU Obligacji Rynków Rozwiniętych Warszawa 10.05.2018 nd. nd. j.w.
85 inPZU Obligacji Rynków Wschodzących Warszawa 10.05.2018 nd. nd. j.w.
86 inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących Warszawa 28.10.2019 nd. nd. j.w.
87 inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek Warszawa 28.10.2019 nd. nd. j.w.
88 inPZU Akcje CEEplus Warszawa 28.10.2019 nd. nd. j.w.
Jednostki stowarzyszone
89 GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA Gliwice 08.06.1999 30,00% 30,00% Obsługa ubezpieczeń. http://gsupomoc.pl/
90 CPF Management11 Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze 07.06.2017 8,01% 8,01% Działalność doradcza i biznesowa – spółka nie prowadzi działalności.
91 PayPo sp. z o.o.12 Warszawa 15.11.2018 6,39% 6,39% Usługi finansowe. https://paypo.pl/
92 Sigma BIS SA13 Warszawa 03.10.2019 34,00% 100,00% Działalność reklamowa.

1 Od 4 czerwca 2018 roku PZU posiada bezpośrednio 33,5% akcji Pekao Financial Services sp. z o.o. a Pekao – 66,5%.
2 1 marca 2019 roku otwarto proces likwidacji spółki.
3 Od 11 kwietnia 2019 roku występuje pod nazwą FPB – Media sp. z o.o. w upadłości.
4 Dodatkowe informacje zaprezentowano w punkcie 2.3.1.2.
5 23 października 2019 roku podpisano akt związania spółki, a 7 listopada 2019 roku zarejestrowano w KRS. Kapitał zakładowy dzieli się na 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł. Jedynym wspólnikiem jest Alior Bank.
6 2 stycznia 2020 roku doszło do połączenia spółki z Centrum Medycznym Medica sp. z o.o. Transakcja nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
7 Dodatkowe informacje zaprezentowano w punkcie 2.3.1.
8 15 stycznia 2019 roku otwarto proces likwidacji spółki.
9 15 stycznia 2020 roku spółkę wykreślono z rejestru przedsiębiorców KRS.
10 Na 31 grudnia 2019 roku fundusze PZU FIZ Sektora Nieruchomości i PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 prowadziły swoją działalność inwestycyjną poprzez zależne spółki prawa handlowego (objęte konsolidacją) mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia, których liczba wynosiła odpowiednio dla każdego funduszu: 18 i 18 (31 grudnia 2018 roku: 18 i 18).
11 Jednostka stowarzyszona z Pekao, w której posiada on 40,00% udziału. W konsekwencji Zarząd PZU uznaje, że Grupa PZU wywiera na tę jednostkę znaczący wpływ.
12 Jednostka stowarzyszona z Alior Bankiem, w której posiada on 20,00% udziału. W konsekwencji Zarząd PZU uznaje, że Grupa PZU wywiera na tę jednostkę znaczący wpływ.
13 Dodatkowe informacje zaprezentowano w punkcie 2.3.4.