zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU

Raport Roczny 2019 > Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Narzędzia strony:

W czwartym kwartale 2019 roku, który był najlepszym czwartym kwartałem w historii Grupy PZU, zysk netto wyniósł 935 mln zł, a zwrot na kapitale – 23,7 proc. Dynamika wzrostu sprzedaży w tym kwartale była najwyższa w ciągu całego roku. Wzrost składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie sięgnął w czwartym kwartale 37 proc. w ujęciu rok do roku, a sprzedaż ubezpieczeń pozakomunikacyjnych – 30 proc.

Wskaźnik mieszany (COR) w ubezpieczeniach majątkowych wyniósł 88,4 proc. i był lepszy od celu strategicznego na cały 2019 rok, mimo trudnej sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. To z jednej strony rezultat coraz lepszego zarządzania modelami cenowymi i dystrybucyjnymi, pozwalającymi pozyskiwać i utrzymywać klientów o pożądanym przez nas profilu szkodowości. Z drugiej strony, wsparciem tego procesu były dalsze prace związane z optymalizacją procesów kosztowych. 2019 rok był kolejnym z rzędu rokiem, w którym współczynnik kosztów administracyjnych  pozostawał na niskim poziomie 6,8 proc. Szczególnie korzystne były tu wdrożenia w obszarze cyfryzacji, skutkujące automatyzacją obsługi klienta i redukcją kosztów back office. Polegały m.in. na wykorzystaniu robotyki w likwidacji szkód i rozwinięciu potencjału kryjącego się w nowym podejściu do zarządzania wspólnymi bazami danych. W dłuższym okresie te zmiany będą się przyczyniały do stabilizacji wskaźnika kosztów na strategicznym poziomie 6,5 proc

Rok 2019 był niezwykle udany dla PZU Życie. Dane rynkowe, dostępne za pierwsze trzy kwartały pokazują, że w tym okresie PZU Życie zwiększył sprzedaż o 2,5 proc. rok do roku, podczas gdy składka przypisana dla całego rynku spadła o 3,1 proc. Przełożyło się to na wzrost udziałów rynkowych PZU Życie o 2,2 punkty procentowe do 39,9 proc. Udział w kluczowym dla PZU rynku składki okresowej pozostał na bardzo wysokim poziomie 45,9 proc., a dla umów ochronnych wyniósł 62,4 proc.

Jesteśmy dumni, że mając tak wysokie udziały w rynku ubezpieczeń, PZU Życie stało się jednocześnie liderem nowej sprzedaży ubezpieczeń grupowych pracowniczych. Co więcej, notujemy bardzo wysokie wzrosty nowej sprzedaży w segmentach, w których udział PZU Życie był tradycyjnie niższy, czyli w ubezpieczeniach indywidualnych. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń indywidualnych zwiększyła się w czwartym kwartale 2019 roku aż o 37 proc. rok do roku. To zasługa zacieśniania współpracy z bankami Grupy PZU i przebudowy sieci dystrybucji produktów życiowych.

Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU