zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Mecenat kultury

Raport Roczny 2019 > Mecenat kultury
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Narzędzia strony:

Troska Grupy PZU o dobra kultury buduje społeczną tożsamość, szacunek do tradycji, poczucie przynależności do wspólnoty i jej historii. Firma od lat wspiera najważniejsze instytucje i wydarzenia kulturalne, współdziałając na rzecz upowszechniania kultury oraz dziedzictwa narodowego. Przede wszystkim jest to mecenat nad najznamienitszymi instytucjami kultury w Polsce.

  • PZU jest mecenasem Muzeum Narodowego w Warszawie. To jedno z wiodących muzeów w Polsce. Posiada jedne z najbogatszych zbiorów w Europie, na które składają się kolekcje sztuki starożytnej, malarstwa polskiego i europejskiego z różnych epok, a także zbiory numizmatyczne i zabytki rzemiosła artystycznego. W ramach działań prewencyjnych PZU wspierał w 2019 roku wielowymiarową ochronę placówki m.in. w ramach instalacji nowego systemu sygnalizacji włamania oraz instalacji sterowań wyłączeniem central wentylacyjno-klimatyzacyjnych;
  • PZU wspiera Muzeum Narodowe w Krakowie i wszystkie jego placówki. Jako wieloletni Mecenas Muzeum Narodowego w Krakowie pomaga w realizacji projektów wystawienniczych, edukacyjnych i wydawniczych, a także w zapewnianiu bezpieczeństwa budynkom, prezentowanym w nich zbiorom dziedzictwa narodowego oraz pracownikom i gościom Muzeum;
  • PZU sprawuje mecenat nad Muzeum Łazienki Królewskie. Spółka aktywnie uczestniczy w powstawaniu programów, którym patronuje. Dzięki PZU Muzeum sukcesywnie podnosi poziom bezpieczeństwa technicznego zbiorów oraz odwiedzających gości. W ramach programu Bezpieczne Łazienki Królewskie 2019 PZU umożliwił m.in. wyposażenie straży Muzeum w ekologiczne pojazdy (Renault Twizy) do jazdy po ogrodzie, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ponad 3 milionom osób odwiedzających rocznie ogrody. Dodatkowo, PZU wspierał bezpieczeństwo obiektów i zwiedzających w czasie 3 wystaw czasowych, których Mecenasem jest PZU;
  • PZU patronuje obchodom wybuchu Powstania Warszawskiego, a od 2015 roku jest również Mecenasem Muzeum Powstania Warszawskiego. W ramach programu poprawy bezpieczeństwa muzeum, dofinansowanego z funduszu prewencyjnego, przeprowadzono wymianę wszystkich urządzeń centralnych w budynku ochrony w tym: kamer i monitorów, zamków elektronicznych, wind i dźwigów dla niepełnosprawnych. Działania miały na celu zabezpieczenie zbiorów ikonograficznych poprzez wyposażenie w odpowiedni sprzęt pracowni i magazynu do przechowywania i udostępniania zbiorów ikonograficznych oraz zapewnienie im specjalnych parametrów temperaturowo-wilgotnościowych;
  • PZU jest Mecenasem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej od 2015 roku, otoczył także tę instytucję opieką w ramach prowadzonych działań prewencyjnych. Dzięki PZU budynek wyposażony jest w najnowocześniejszy system antykradzieżowy. PZU objął również patronatem Akademię Operową TWON. To program wspierania rozwoju kariery zawodowej młodych, utalentowanych artystów sztuki operowej.
WYRÓŻNIENIE

W 2019 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał doroczne nagrody dla Mecenasów Kultury. PZU otrzymał wyróżnienie za upowszechnianie i ochronę kultury oraz dziedzictwa narodowego.

„Wspieranie kultury to piękna sztuka, a doroczna nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz tytuł Mecenasa Kultury dla PZU to dowód na to, że jesteśmy prawdziwymi artystami we wspieraniu instytucji i wydarzeń kulturalnych. Rolę mecenasa kultury postrzegamy jako coś więcej niż tylko pomoc w finansowaniu wydarzeń kulturalnych. Dbamy o bezpieczeństwo ludzi, dzieł sztuki i budynków, dlatego współfinansujemy też zakup nowoczesnych systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych.”

Dorota Macieja, Członkini Zarządu PZU Życie