zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

List p.o. Prezesa Zarządu PZU SA

Raport Roczny 2019 > List p.o. Prezesa Zarządu PZU SA
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Narzędzia strony:

Grupa PZU realizuje ambitne cele, zarówno operacyjne, jak i finansowe. Prowadzimy intensywne prace w z zakresie transformacji cyfrowej, które realizowane są w ramach działalności ubezpieczeniowej, bankowej, inwestycyjnej i zdrowotnej. Działania i wyniki, które osiągnęliśmy w 2019 roku wzmocniły fundamenty grupy i pokazały wysoką gotowość do zmian.

W obliczu pandemii koronawirusa ten drugi czynnik okazał się szczególnie ważnym elementem. Udowodniliśmy, że jesteśmy grupą innowacyjną, która potrafi działać zwinnie i elastycznie w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń. Nie byłoby to możliwe bez sprawnej organizacji, przejrzystej komunikacji, współpracy wielu obszarów, a przede wszystkim bez wspaniałych ludzi, którzy z nami pracują.

Nowe PZU to nie tylko ubezpieczenia. Dbanie o zdrowie, życie, majątek i przyszłość to nie są puste słowa. To nasza misja i wartości, które na co dzień nam przyświecają. Jako ubezpieczyciel i największa grupa na rynku finansowym w tej części Europy wspieramy pracowników, klientów i usługodawców. Podjęliśmy szereg działań w celu minimalizacji negatywnych skutków pandemii na rzecz społeczeństwa.

W odpowiedzi na pierwsze przypadki koronawirusa, naszym pierwszym krokiem była koncentracja na zabezpieczeniu sytuacji pracowników. Już w połowie marca wdrożyliśmy rozwiązania, dzięki którym 80 proc. z nich pracuje zdalnie. Następnym krokiem było dostosowanie operacji tak aby umożliwić bezpieczną obsługę naszych klientów. Maksymalnie wykorzystujemy kanały zdalne w procesach sprzedażowych, w celu ograniczenia fizycznych kontaktów z klientem, w procesach obsługowych (likwidacja szkód) oraz dostępu do usług telemedycznych. Wprowadziliśmy usługę „door to door” przy naprawie pojazdu, która obejmuje holowanie pojazdu do wybranego przez PZU warsztatu, nadzór nad naprawą oraz odwiezienie pojazdu klientowi oraz ustalanie wysokości odszkodowania lub uszczerbku na zdrowiu na podstawie zdalnej analizy zdjęć szkody czy dokumentacji medycznej.

W obliczu globalnej pandemii, nasza stabilna pozycja rynkowa pozwoliła na błyskawiczną pomoc Polakom. Grupa PZU przeznaczyła na ten cel ponad 20 milionów złotych. Z puli tej został zakupiony sprzęt medyczny dla szpitali, środki ochronne dla personelu medycznego, policji i straży granicznej oraz 200 aut do transportu próbek do badań laboratoryjnych. Do szpitali zakaźnych trafiło także prawie tysiąc nowoczesnych urządzeń, które zdalnie monitorują parametry życiowe pacjentów. Ponadto, z początkiem marca PZU uruchomił bezpłatne telekonsultacje medyczne dla wszystkich Polaków, zaoferował swoim klientom bezpłatną pomoc prawną, zaś dla pracowników służby zdrowia dodatkowo bezpłatną pomoc psychologiczną.

W krótkim terminie, ryzyka związane ze skutkami pandemii koronawirusa, mogą oznaczać dla nas osłabienie dynamiki sprzedaży. W długim terminie widzimy jednak szansę na umocnienie relacji z klientami. To ważne, aby w chwili kiedy naprawdę jesteśmy potrzebni wykazać zrozumienie i zaoferować elastyczne rozwiązania, które pomogą rozwiązać konkretne problemy. Chcemy, żeby w takich sytuacjach obietnica marki PZU „możesz nas polegać” była realnym przekonaniem o naszej gotowości do niesienia pomocy.

Pandemia koronawirusa spowodowała znaczne zmiany w zwyczajach zakupowych klientów. Pomiędzy marcem a kwietniem 2020 roku zanotowaliśmy niezwykle wyraźne wzrosty zainteresowania naszymi produktami dostępnymi online. Obserwowaliśmy 3 cyfrowy wzrost transakcyjności agentów na portalu mojePZU i dwucyfrowy wzrost zainteresowania usługami telemedycznymi. Te liczby to dla nas potwierdzenie potencjału jaki kryje się w cyfryzacji naszych usług. Utwierdza nas to w przekonaniu, że wartość w Grupy będzie się coraz mocniej akumulowała właśnie tam gdzie możemy być mobilni, elastyczni i dostępni dla klientów i partnerów. Co ważne, jakość, która była naszym wyróżnikiem w klasycznym modelu sprzedażowym, została również przeniesiona do usług dostępnych online. Jestem przekonana, że wiele z tych rozwiązań będzie się cieszyło równie dużym zainteresowaniem także po ustaniu pandemii.

Obecnie znaczna część rozwiązań, testowana w ramach pilotaży w 2019 roku, jest wdrażana i rozwijana. Już teraz widzimy bardzo dobre rezultaty tych działań, szczególnie w takich obszarach jak likwidacja szkód czy taryfikacja. Mając na uwadze te wyniki oraz szybką ewolucję potrzeb klientów, intensywnie pracujemy nad kolejnymi projektami. Wierzymy też, że w perspektywie średnio i długoterminowej, stopień zaawansowania i tempo prac związanych z digitalizacją i cyfryzacją, będą istotnie wpływały na pozycję rynkową i wzrost wartości Grupy PZU.

Pracujemy nad nową strategią Grupy PZU, która będzie nie tylko kontynuacją, ale i wzmocnieniem wprowadzanych dotąd zmian. Znajdą się w niej nie mniej ambitne cele i założenia, mające służyć osiąganiu ponadprzeciętnych wyników finansowych. Miarą naszego sukcesu są również cele pozafinasowe. Jako największy ubezpieczyciel w kraju musimy mieć pewność, że rozwój Grupy realizowany jest w sposób zrównoważony, tj. uwzględniający potrzeby pracowników, klientów, partnerów biznesowych i innych interesariuszy oraz naszą funkcję społeczną i wpływ na środowisko i klimat. Ponad 200 letnia tradycja zobowiązuje nas do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny, w którym decyzje biznesowe analizowane są zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie. Chcemy wyznaczać rynkowe standardy jako promotor dobrych praktyk biznesowych, udowadniając jednocześnie, że takie podejście sprzyja osiąganiu wysokich zwrotów na kapitale, będących podstawą do wypłaty dywidendy i budowy wartości dla akcjonariuszy.

Beata Chyła

p.o. Prezesa Zarządu PZU SA