zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

List CFO

Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Narzędzia strony:

Grupa PZU zaspokaja potrzeby 22 milionów klientów w pięciu krajach w Europie, oferując produkty ubezpieczeniowe, bankowe, inwestycyjne i zdrowotne. Przypis składki z ubezpieczeń w 2019 roku osiągnął rekordowy poziom 24 mld zł, a zysk netto 3,2 mld zł. Te liczby nawet bez punktu odniesienia pokazują ogromną skalę działalności Grupy PZU, która podlega ciągłemu rozwojowi i nieustającym zmianom.

Od 2016 istotnie zwiększył się bilans Grupy. Jeszcze pod koniec 2016 roku wartość aktywów Grupy wyniosła 125 mld zł, rok później było to 317 mld zł, a według danych na koniec pierwszego kwartału 2020 roku jest to już 357 mld zł. W tym czasie PZU znacznie zwiększyło swoją obecność w segmencie bankowym oraz nastąpił dynamiczny rozwój obszaru zdrowia. Grupa PZU ewoluowała do dość skomplikowanego organizmu finansowego, co w połączeniu z ciągle zmieniającymi się standardami rachunkowości sprawia, że analizowanie naszych wyników finansowych staje się coraz większym wyzwaniem. Dodatkowo, wprowadzane są nowe wymogi i regulacje, coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać raportowanie pozafinansowe, co nadaje tej analizie nowy wymiar.

Przykładamy ogromną wagę do rzetelnego oraz przekraczającego obowiązkowe wymagania raportowania, zarówno finansowego i niefinansowego. Między innymi dlatego, że służy ono spełnianiu wielu ważnych ról. Po pierwsze, co oczywiste, służy wypełnianiu przepisów prawa. Po drugie, solidne, spójne i przejrzyste przedstawienie informacji finansowej sprzyja wycenie rynkowej spółki. Służy lepszemu zrozumieniu jej sytuacji oraz perspektyw rozwoju przez uczestników rynku kapitałowego, a więc przyczynia się również do zmniejszenia wahań cen akcji. Po trzecie, wpływa korzystnie na naszą ocenę w coraz liczniej powstających ratingach ESG.

Staramy się wykorzystać każdą okazję aby przybliżyć Grupę uczestnikom rynków finansowych ale również osobom na wcześniejszych etapach rozwoju zawodowego. Publikujemy obszerne materiały dla inwestorów, uczestniczymy w licznych konferencjach, zarówno dla inwestorów instytucjonalnych jak i indywidualnych. Dodatkowo na początku roku staliśmy się tzw. Target Company w konkursie CFA Challenge aby zaprezentować Grupę PZU studentom kierunków finansowych z Polski i państw bałtyckich i uzyskać feedback w postaci ich raportów analitycznych.

Teraz przedstawiamy raport online, który jest dla nas równie ważnym elementem komunikacji, dającym możliwość uproszczenia złożonych treści. Przygotowując raport za 2019 rok zależało nam aby użytkownik miał poczucie, że patrzy na pełny obraz danego zagadnienia. Raport został skonstruowany w taki sposób aby w momencie wyboru danego obszaru, kolejne powiązane tematy były pokazywany w przystępny i intuicyjny sposób. W ramach interaktywnej nawigacji i zintegrowanego podejścia dodaliśmy kolejne funkcjonalności, pozwalające na intuicyjne przechodzenie między danymi operacyjnymi, finansowymi, niefinansowymi, wskaźnikami GRI czy celami strategicznymi.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z raportem online Grupy PZU za rok 2019.
 

Tomasz Kulik

CFO