zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Dzielenie się wiedzą

Raport Roczny 2019 > Dzielenie się wiedzą

GRI

Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Narzędzia strony:

Wiedza i doświadczenie pracowników Grupy PZU stanowią ogromny kapitał firmy. Rozumiejąc, jak duże jest jego znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki, w PZU wprowadzono nowe standardy dzielenia się wiedzą. Udział w różnego rodzaju wydarzeniach, konferencjach i sympozjach oraz aktywność na rzecz rozwoju biznesu, nauki, nowych technologii i edukacji finansowej pozwalają – w trosce o dobro wspólne – przekazać pracownikom i firmie część swojej eksperckiej wiedzy.

Przykładem takiego podejścia jest kwestia prawidłowego oszacowania ryzyka. To kluczowa umiejętność na wielu stanowiskach, nie tylko bezpośrednio związanych z branżą ubezpieczeniową. W PZU pracuje wielu wybitnych ekspertów w tej dziedzinie.

W 2019 roku PZU przygotował kilka warsztatów. Pierwszy z nich dotyczył zakresu ochrony przeciwpożarowej, a szkolenie zostało przeprowadzone na terenie Elektrowni Dolna Odra. Podczas warsztatów przedstawiono nowoczesne rozwiązania przeciwpożarowe i dzielono się wiedzą w celu poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka pożarowego.

PZU LAB zorganizował Forum Bezpieczeństwa Zakładów Wydobywczych i Wytwórczych Energii. Celem wydarzenia była promocja wiedzy i wymiana doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w przemyśle energetycznym i wydobywczym.

Z kolei dla klientów z branży drzewnej zorganizowano szkolenie underwriterów ubezpieczeń pionu MSP. Inżynierowie PZU LAB, jako eksperci i wieloletni praktycy w zakresie oceny ryzyka, w trakcie przeprowadzonego szkolenia omówili najważniejsze aspekty oceny ryzyka w branży drzewnej. Część teoretyczna odbyła się 21 listopada 2019 roku. 

DOBRA PRAKTYKA

Dni Otwartego Biznesu to praktyczne warsztaty dla studentów z całej Polski. W ich trakcie studenci mają możliwość zetknięcia się z realnymi problemami biznesowym oraz poznają specyfikę codziennych wyzwań w wybranym przez siebie obszarze. Mogą też w praktyce sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach. Poprzez warsztaty pokazujemy, jak wygląda kultura organizacyjna i praca w PZU, a także zachęcamy do udziału w innych wydarzeniach przeznaczonych dla studentów.

Między 2 a 13 grudnia 2019 roku zorganizowano dziewięć dni warsztatowych. Każdy dzień był w całości poświęcony innej tematyce (fundusze inwestycyjne, innowacje, aktuariat taryfowy, robotyka, negocjacje, IT, cyberbezpieczeństwo, e-commerce, analiza finansowa). Warsztaty były prowadzone przez pracowników PZU – ekspertów w wybranych dziedzinach, z wykorzystaniem praktycznych przykładów biznesowych. Poprzedzała je część teoretyczna. Warsztaty odbyły się w centrali PZU w Warszawie (PZU Tower).

W trakcie kampanii rekrutacyjnej udało się pozyskać 1 001 zgłoszeń z całej Polski. W ramach dziewięciodniowych warsztatów zaproszono łącznie 209 uczestników. 35 pracowników PZU było zaangażowanych w prowadzenie warsztatów.

Poziom merytoryczny, forma, przygotowanie trenerów oraz tematyka zostały wysoko ocenione przez uczestników – potwierdziły to ankiety ewaluacyjne, w których 92,5% respondentów poleciłoby Dni Otwartego Biznesu swoim znajomym.

W ramach tej praktyki przeznaczono jeden dzień na warsztaty dedykowane tylko do obszaru IT. Była możliwość, aby blisko 30 studentom pokazać, jak szerokie spektrum możliwości oferuje Grupa PZU jeśli chodzi o ścieżki rozwoju w IT (5 ścieżek – PM IT, Agile, DevOps Pętla, DevOps Automatyzacja, GAP), a samo wydarzenie pozwoliło zwrócić uwagę na technologie jakie wykorzystywane są w codziennej pracy i zachęcić w przyszłości do aplikowania np. na praktyki i staże. 

Programy dla studentów


Sposobem dzielenia się wiedzą są również staże i praktyki, które umożliwiają studentom zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poznanie kultury organizacyjnej dużej organizacji. 

DOBRA PRAKTYKA

Program płatnych praktyk letnich

Głównym celem programu praktyk w PZU jest zapewnianie napływu młodych talentów do organizacji oraz budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Dzięki programowi studenci zdobywają doświadczenie zawodowe oraz poznają kulturę organizacyjną.

W 2019 roku program praktyk letnich odbywał się w okresie wakacyjnym: od lipca do końca września. Wiosną (marzec i kwiecień) prowadzona była kampania rekrutacyjna offline (np. stoiska na uczelniach) oraz online (w szczególności w mediach społecznościowych).

Praktyki odbywają się w różnych obszarach biznesowych firmy oraz w różnych lokalizacjach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Program rozpoczyna się szkoleniem wprowadzającym. Podczas trwania współpracy organizowane są także spotkania szkoleniowo-integracyjne.

Średnio na każdą z ofert praktyk odpowiedziały 102 osoby (liczba opublikowanych ofert praktyk: 50). Zgodnie z wynikami przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej 100% praktykantów zarekomendowałoby program swoim znajomym.

W 2020 roku planowane jest zatrudnienie 32 praktykantów na trzymiesięczne praktyki letnie oraz 38 stażystów na sześciomiesięczne staże. 

DOBRA PRAKTYKA

Program Ambasadorzy PZU

Ambasadorzy PZU to grono proaktywnych studentów, którzy wyróżniają się w znaczący sposób. Reprezentują Grupę PZU na swoich uczelniach i łączą PZU ze środowiskiem akademickim. Pomagają angażować w projekty najlepszych studentów ze swoich uczelni. Ambasadorzy podczas specjalnych spotkań organizacyjnych w centrali PZU poznają kulturę organizacyjną i uczestniczą w szkoleniach rozwijających np. umiejętności współpracy zespołowej.

W roku akademickim 2019/2020 w największych ośrodkach akademickich w Polsce aktywnie działa w sumie 18 ambasadorów PZU.

We współpracy z ambasadorami został zrealizowany projekt „Strefa możliwości Grupy PZU”. Był to cykl standów promocyjnych, na których studenci w nieformalnej atmosferze mogli dowiedzieć się więcej o możliwościach rozwoju kariery w PZU.

zorganizowano 17 spotkań na uczelniach w Polsce

 

odwiedzono 10 miast

 

 

pozyskano 1 001 aplikacji na Dni Otwartego Biznesu

 

Dodatkowo ambasadorzy na bieżąco wspierają działania poprzez zbieranie rekomendacji ciekawych lokalnych wydarzeń, reprezentują Grupę PZU w stowarzyszeniach studenckich/kołach naukowych. Wiosną 2020 roku będą zaangażowani w targi pracy, organizację standów promocyjnych na uczelniach oraz we współpracę z uczelnianymi biurami karier.